Yeni Konular

Fotoğrafik Türler

Fotoğrafik Türler

Fotoğrafik Türler

Fotoğraf türleri nedir? Bunların tanımı nelerdir? Bunları inceledik.

A. Portre Fotoğrafı

Portre Fotoğrafı
Portre Fotoğrafı

Tüm sanat türlerinde bir kişinin yüzünün ve ifadesinin betimlenmesiyle oluşan eserdir.

Portrecilikte Kişiliği Yakalamak:

Fonu Belirsizleştirmek
Mekânı Göstermek
Yüzü Çerçevelemek

Sinematografik Portre: Gelişmekte olan bir hikâyenin içinden alınmış bir an gibi betimlenen portre stilidir. Portresi çekilen kişi, hiçbir surette kameraya bakmaz.

Tipoloji: Aynı katman içinde birbiriyle ilişkili olduğu saptanan buluntuların, biçimsel özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır. Modern tipolojik portre ise üç temel ilkeye dayanır: Aynı açı, aynı ışık ve aynı kompozisyon.

Tipolojik Fotoğrafçılar: August Sander, Hiroshi Sugimoto, Hans & Hilla Becher.

B. Belgesel Fotoğraf

Belgesel Fotoğraf
Belgesel Fotoğraf

Fotoğrafa “enformasyon” kimliğini veren, var olan gerçek şey ve olaylardan hareket eden fotoğraf türüdür. Birincil amacı gözün görmediğini topluma aktarmaktır. Etimolojik olarak David Octavius Hill ve Robert Adamson’ın 1842’de 470 adet İskoç din adamını fotoğraflamalarıdır. En ünlü belgesel fotoğrafçılar arasında Alfred Stieglitz, Henri Cartier-Bresson vardır. Savaş fotoğrafçısı olarak karşımıza Roger Fenton ve Robert Capa çıkar.

Belgesel Fotoğrafın Nitelikleri:

Gerçekçi Vizyona Sahiptir
Sembolik Anlatıma Kapalıdır
Alt Metin Gerektirir

Belgesel Fotoğraf Ekolleri:

Saf Fotoğraf Ekolü
Farm Security Administration Fotoğrafçıları
Magnum Fotoğraf Ajansı

Viktor Kolar’a Göre Belgesel Fotoğraf Tipleri:

Öznel Belgesel
Sosyal Belgesel
Sosyolojik Belgesel
Tanımlayıcı Belgesel

Belgesel Fotoğraf Stilleri:

Fotojurnalizm
Savaş Fotoğrafçılığı
Sosyal Belgeselcilik

C. Manzara Fotoğrafı

Manzara Fotoğrafı
Manzara Fotoğrafı

Bir yerin, görsel olarak en iyi göründüğü konumdan doğru bir şekilde fotoğraflanmasıdır.

Manzara fotoğrafı ikiye ayrılır: Doğa manzarası (landscape) ve şehir manzarası (cityscape).

En ünlü manzara fotoğrafçısı Ansel Adams’tır.

John Hedgecoe’ya Göre Manzara Fotoğrafı Tipleri:

Romantik Manzaralar
Su Manzaraları
Yansımalar
Dramatik Manzaralar
Gökyüzü Manzaraları
Şehir Manzarası
Doğa Manzarası

D. Doğa Fotoğrafı

Doğa Fotoğrafı
Doğa Fotoğrafı

Doğanın, insan eli değmemiş, yapay olmayan noktalarının belirli vizyonlarla fotoğraflanmasıdır.

Doğa Fotoğrafı Formları:

Canlı Doğa (Bitki ve hayvan türleri)
Cansız Doğa (Bulutlar, dağlar, kayalıklar, denizler, vb.)

Doğa Fotoğrafı Tipleri:

Doğa Manzarası
Makro Çekimler
Natürmort

E. Makro Fotoğraf

Makro Fotoğraf
Makro Fotoğraf

Çekilecek nesne ile objektif arası uzaklığın azaltılarak yapıldığı çekimlerdir. Bilimsel çekimler ile doğa çekimleri olarak ayrım gösterir. Aynı zamanda mikro lens ile çekimler de makro fotoğrafa girer. Makro fotoğraf çekilecek nesneyi oldukça kolay biçimde başkalaştırır. Soyutlamacı bir vizyona sahiptir.

F. Kreatif Fotoğraf

Kreatif Fotoğraf
Kreatif Fotoğraf

İçinde yaratıcı bir hayali fikir bulunan, gerçekçi olmayan, bazen manipülasyona dayanan ve gayriciddî bir fotoğraf stilidir. Gerçeküstücülük ile absürt komedi mantığını birleştiren ve çoğu zaman amaçsız bir yaklaşımdır. Erik Johansson en ünlü kreatif fotoğrafçılardan biridir.

G. Stüdyo Fotoğrafı

Stüdyo Fotoğrafı
Stüdyo Fotoğrafı

İç mekanda yapay ışık ve ünitelerle çekilen, genel olarak reklam sektöründe, bazense bilimsel saptamalar için kullanılan genel fotografik bir yaklaşımdır.

H. Sanat Fotoğrafı

Sanat Fotoğrafı
Sanat Fotoğrafı

Post-fotoğraf dönemi itibarıyla (1989 – Dijital fotoğraf makinelerinin satılmaya başlanması) ifade edilen bir kavramdır. Bu kavram tüm analog fotoğraf projelerini kapsar. Bu noktada tanımı biraz daha genişleterek bahsedilen, sanat ve felsefe tarihinden belirli kavramları kullanan, onlara öykünen, onları temsil eden ve psikanalitik olarak gerçeküstücü dışavurumları ortaya koyan; aynı zamanda filmli fotoğrafı kullanan fotoğrafçılardır. En ünlü sanat fotoğrafçıları arasında Hans Bellmer, Ralph Meatyard, Jerry Uelsmann, Gregory Colbert ve Robert Parkeharrison mevcuttur.

Klasisizm: Edebiyatta Nicolas Boileau’nun geliştirdiği ve yalnızca doğanın mükemmele en yakın tasvirinin sanat olabileceğini savunan edebiyat akımıdır. Geçmişe bağımlıdır, yeni olanı, sanatçının bireyselliğini yok sayar. Sanatçı ancak, en büyük sanat olan doğayı anlamlı biçimde taklit ettiği zaman tam anlamıyla bir sanatçı olabilir. Klasisizm için yeni, herkesin aklına gelen ancak bir kişinin söylemeye cesaret ettiği şeydir, yeni diye bir şey yoktur.

Görsel Sanatlarda Kapsadıkları: Rönesans (idealizm üzerinden), Barok, neo-Klasisizm).

Sentimentalizm: Edebiyatta Klasisizme karşıt görüş olarak gelen, daima yeni olanı ve sanatçının bireyselliğini savunan, duyguculuk akımı. Dominiqoe Bouhours tarafından iddia edilmiştir. Sentimentalizm sanatı bir yürek meselesi olarak görür ve yalnızca yeni olanı arar.

Görsel Sanatlarda Kapsadıkları: Romantisizm, Empresyonizm ve Sembolizm. Daha sonra modernizmde kendini gösteren avant-garde akımlar (fovizm, kübizm, sürrealizm) onun uzak ardıllarıdır.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük): 1924’te şair Andre Breton tarafından yazılan manifestosu ile modernist süreçte hayata geçen bir akımdır. Tinsellik ve Freudyen psikanalizle kendini geliştirmiştir. Doğrudan bilinçaltından geleni betimlemeyi amaçlar. Gerçekçiliğin (realizm) karşısındadır. Önemli olan gerçeğin yıkılması ve gerçeğin ötesindeki şeylerin yaratılmasıdır.

Doğaüstü Anlatı: Masalsı olan tüm anlatı tiplerini kapsar. Bunlar mitler, efsaneler, anonim öyküler ve masallardır.

Fantezi: Doğaüstü anlatıya “korku” teması eklendiği anda fanteziye dönüşür. 19. Yüzyılda edebiyatta gelişen bir akımdır. Mary Shelley ve Edgar Allan Poe bu akımın öncüleridirler. Terminolojik olarak gerçeğe dayalı olmayan tüm anlatı biçimlerine verilen bir isimdir.

Latince: Fantasticus: Gerçek Dışı / Düşsel

Grekçe: Phantastikos: İmgelem

Yani, “gerçek olmayanı hayal etmektir.”

Francesco de Sanctis: Fantezi, mistik ve zihinsel bir sezgi olmamakla beraber, ayrıntılarla malzeme toplayan ve daima mekanik olan hayal gücüne aykırı olarak şairane bir sentez yaratma yetisidir.

Form (Biçim): Estetik nesnenin duyularla algılanan görünüş şeklidir.

Formalizm (Biçimcilik): Biçimi, özden üstün tutan öğretilerin genel adıdır.

Estetizm (Güzelduyuculuk): “Sanat, sanat içindir” düşüncesini savunan, sanatı ahlaki değerler, politika ve toplumsal amaçlardan kurtarmak isteyen bir akımdır. Edebiyatta 19. yüzyılın son çeyreğinde Oscar Wilde tarafından ortaya atılmıştır.

Metafizik Sürrealizm: İnsanın içinde yer almadığı, durağan ve zamansız bir gerçeküstü betimlemenin, o görünüşün ötesinde başka bir dünyayı temsil ettiği görsel anlatı biçimidir. Metafizik sürrealist bir eserde insana ait izler olması gerekir, ancak insanın kendisi olmamak durumundadır. Resimde Giorgio de Chirico tarafından kurulmuştur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Google Yeni 3D Sanal Gerçeklik Tilt Fırça ile Çizim ve Modelleme

Uzay teknolojisine büyük yatırımlar yapan Google teknolojiyi yapmak ve üretmek için büyük bir güç harcıyor. İnternet aleminin …

Bir cevap yazın