Yeni Konular

Hastalardan Sağlık muayene katılım ücreti artık alınmayacak

Hastalardan alınan sağlık muayene katılım ücreti uygulamasına son verildi.Sağlık Uygulama Tebliği’nde kısaca (SUT) yapılan değişiklikle, aile hekimliği muayenelerinde katılım payını kaldırdı. Kurumlar tarafından muayene bedeli ödenmeyen durumlarda da katılım payı uygulamasına son verildi.Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin tebliğ 4 haziran 2010 cuma günkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetlerini düzenleyen maddede yapılan değişiklikle, aile hekimlerinin muayenelerinden alınan katılım payı kaldırıldı. Daha önce Danıştay, Nisan ayında aldığı kararla, aile hekimliği muayenesinde 2 TL’lik katılım payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu.

Muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenlerle ilgili maddede yapılan bir başka değişikliğe göre de, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki muayenelere ilişkin katılım payının 5 TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçeteyle eczanelere müracaat aşamasında eczanelerde tahsil edilecek.

Özel sağlık kurumlarına ilişkin katılım payının 12 TL’lik kısmı da sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 TL’lik kısmı kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerde alınacak. Böylece yurtdışı sigortalıları gibi kişiler, daha önce MEDULA sisteminde kayıtları olmadığı yararlanamadıkları, reçete yazılmadığı takdirde yapılan 3 TL’lik indirimden yararlanmış olacak.

Bir başka değişikliğe göre de, kurumlar tarafından muayene bedeli ödenmeyen durumlarda vatandaşlardan katılım payı alınmayacak.

SUT’un, kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavilerine ilişkin maddesinde de değişiklik yapılarak, ”protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron ve benzeri metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün, ilgili sözleşmeli resmi sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından yapılması/ hizmet alımı ile sağlanması zorunluluğu” 1 Haziran 2010’dan 1 Ocak 2011’e ertelendi.

SUT’ta, Ruh Sağlığı Hastanesi olup ikinci basamak hastaneler arasında yer alan hastanelerin üçüncü basamak hastanelerinde verilen raporları çıkarabilmesine yönelik düzenleme de yapıldı.

Ayrıca, yapılan değişiklikler kapsamında, vagal sinir stimülatörü adı verilen bir pilin vücuda yerleştirilmesine ilişkin sadece üçüncü basamak hastanelerde yapılan beyin ameliyatının kamu ve özel hastanelerde yapılmasına da imkan tanındı.

İŞİTME CİHAZLARININ PİL BEDELLERİ KARŞILANACAK

SUT’un önceki halinde, işitme cihazı kalıp ve pil bedellerinin ödenmeyeceğini öngören maddede yapılan değişiklikle, işitme cihazı başına yıllık maksimum 50 adet pil, işitme cihazı kalıpları için 3 yaşına kadar olan çocuklarda yılda en fazla 4 kez, 4-18 yaş arası çocuklarda yılda en fazla 2 kez, erişkinlerde ise yılda en fazla bir kez olmak üzere bedelleri kurumlar tarafından karşılanacak.

Radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi bedellerinin karşılanabilmesi için verilen sağlık kurulu raporlarıyla ilgili düzenlemeyle de ”cyberknife” ve ”gammaknife” tedavileri için ayrı düzenlemeler getirildi.

Tebliğe göre, ”Huzursuz Bacak Sendromu” tedavisi için verilen parkinson ilaçlarının ücretleri ödenmeyecek.

Tebliğ, ilaç konusunda SUT’un yayımı tarihinden sonra yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çok sayıda düzenlemeyi de içeriyor.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Nöroterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Nöroterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Nöroterapi Nedir? Nasıl Uygulanır? Nöroterapi Nedir? Nöroterapi, özellikle stresli olup iş yoğunluğundan bunun farkında bile …

Bir Yorum

  1. Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir