Yeni Konular

Hilali-i Ahmer (Kızılay) ve Hilali-i Ahmer Uçağı

2016-05-26_112524

Birçoğumuz tarafından belki de birçok ortamda duygumuz okuduğumuz “Hilali Ahmer Cemiyetinden “ bahsedeceğiz. Günümüzün Kızılay’ ı olarak geçen kurumun bugüne kadar geçirdiği evreleri göreceğiz.

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,
1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1923’de “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve
1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır. Kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder Atatürk vermiştir.

Kızılay’ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı “ay” dır. Yalnız Kızılay bayrağında “ay” ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.
Kızılay alameti, Devletler Hukuku’nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için “koruyucu ve belirtici işaret” olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

HA10

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri ,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

44242-detay

2010 yılında Kırgızistan ve Özbekistan gibi iki Türk ülkesinin iç çekişmeleri sonucu mağdur olan sivil vatandaşlar için Türk Kızılay’ ı olarak bölgeye anında gitmiş ve insani yardımda kişi ayırt etmeden yardımlarda bulunmuştur. Toplamda her iki taraf içinde 13 ton yardım malzemesi gönderen Türk Kızılay’ ı Kırgızistan bölgesi için 422.644,65 Tl’ lik Özbekistan bölgesi için ise 89.836 Tl’ lik yardımda bulunmuştur.

Yine 2014 yılında Bosna Hersek-Sırbistan’ da sel felaketi sebebiyle zor duruma düşen bu iki ülke içinde Kızılhaç ve Türk Kızılay’ ı ortaklaşa hareket ederek yardımlarını pay ettiler.

Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

250px-Hilaliahmer-madalyası

Yani devlet kelimesinin silahsız halidir Kızılay. Başlı başına ekonomisi, tıbbı araç gereçleri, gıda malzemeleri vesaire insani, vicdani, tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir durumdadır.

 

Hilali-i Ahmer Uçağı

Hilali-i Ahmer Uçağı

Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Fazıl Bey
Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Fazıl Bey

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılayı; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunmuştur.

Hilal-i Ahmer (Kızılay) uçağı; cemiyet halinde yaşayan insanlar arasında fakir, zengin, muhtaç ve zor durumdaki insanlara yardım yapmış ve yapmaya gönüllü olmuş teyyare uçağıdır.

Çölde, İngiliz’lere karşı Osmanlı askerine insani yardım malzemesi taşırken düşen Hilal-i Ahmer uçağını kullanan pilot Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Fazıl Bey’in hayatı ise ibret doludur. İstanbul’a saldıran 5 İngiliz uçağını tek başına püskürtmüştür. Osmanlı’daki Umuru Havaiye’de (Hava Kuvvetlerinde) görev yapan askerlerin çölde yakalayamadığı irtifayı kendisi yakalamıştır. (1.300 metre)

Hilal-i Ahmer’in (Kızılay) fedakarlık ve özveri dolu yardımları Osmanlı tarihinden bu yana devam etmiştir.

 

Derleyen; Hikmet ÇOBAN

KAYNAKÇA

https://www.kizilay.org.tr/Kurumsal/tarihcemiz

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

Bir cevap yazın