Yeni Konular

Hsün Tzu Kimdir

2015-06-11_103414Hsün Tzu Milattan Önce 230 ila 312 yıllarında yaşam sürdüğü bilinir. Klasik Çin felsefesindeki 3 temel bilgelerinden biri olarak bilinen Hsün Tzu anlatımları ve düşüncesi ile o zamanların yavaşça oluşan Antik Yunan felsefesinin de başlangıcını müjdelemiş oldu.

 

Çin dilindeki yazılışı “Xun Zi” dir. Mencius ve Konfüçyus ile Konfüçyus düşüncesini benimseyen 3 önemli felsefe bilgininden birisidir. Mencius’den farklılık olarak daha karmaşık ve bütün bir düşünce yapısını benimsediğini söyleyebiliriz. Çin tarihinde Savaşan Devletler Dönemi olarak söylenen Milattan Önce 221 ve 453 yıllarında sonlarına doğru hayatını yaşamıştır. Klasik Yunan felsefesine göre daha çeşitli düşünce içeren bir zamanda yaşadığından Hsün Tzu etik-metafizik, siyaset-dil felsefesi gibi değişik alanlarda da düşüncelerini söylemiştir. Onun düşüncesine göre insan doğası içsel olarak bir pusulaya sahip olmadığı ve kendi başına başıboş şekilde olursa yozlaşmaya gideceğini ve bu yüzdende insan özünün kötü olduğu belirtir. Bundan dolayıda ritüeller toplumun dengeli olmasında önemli bir unsurdur. Dengeli toplum olması için insani değerler Tanrı ve Doğadan daha üstün ve etkin olduğu söylemi ile diğer düşünürlerden ayrılmaktadır. Konfüçyus’dan ayrı bir düşünür olarak kabul edilse bile kendisi çok aranan, araştırılan bir düşünürdü. Hsün Tzu doğa üstü güçlerin insan hayatında az yer vermesi ile kendisinden sonraki düşünürleri de etkilemiş olmuştur.

 

İlk defa Milattan önce 264 senelerinde Jixia Akademisinde öğretici olarak görev yapar iken 50 yaşlarında bilinen bu düşünür devlet görevlerinden valiliğe yükselme başarısını sergilemiştir. Öğrencileri olan Li Si ve Han Feizi sonradan Konfüçyus’a zıt ve karşı düşünceleri sıkı sıkıya savunmaları kendisinin de Konfüçyus düşüncesinin bağlılığında sorgulamalara gitmesine neden olmuştur.

 

İnsanın özde hem iyi hem kötü olduğunu ve iyi bir eğitimde iyilik ve kötülüğün etkisinde rol oynadığını ve insanın nihacı amacının da iyiliğe ulaşması olduğunu belirtir. Bu düşüncesi ile insanın özünün tamamen iyi olduğu diğer bilginlerden ayrılmaktadır. Örnek olarak Rousseau insan özünün tamamen iyi olduğunu belirtir. Ancak Hsün Tzu bunun böyle olduğunu savunmamıştır. Ayrıca Hsün Tzu insanın kendi doğasında yaşadığı yerde eğitiminin çok daha iyi bir eğitim olacağını belirtir. Yani sınıflarda kapatılarak okuyan okulda değil, dışarıda hayatın içinde eğitim görmesinin hayata daha iyi hazırlanmasını sağlayacağı belirten düşünür bu şekilde eğitimin insan özündeki bulunan kötü eğilimlerinde duraklatabileceğini söylemiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir