Yeni Konular

Hz. Osman Kimdir Kısaca Hayatı

Hz. Osman Kimdir Kısaca Hayatı
Hz. Osman Kimdir Kısaca Hayatı

Hz.Osman Taif’te 580 yılında doğmuştur. Hz. Osman’ın babasının adı Affan’dı. Zengin bir ailenin çocuğuydu. Kureyş’in Ümeyyeoğullarındandır. Peygamberimizden 9 yıl sonra doğmuştur. Hz. Osman’ın asıl adı Osman Bin Affan. Cennetle müjdelenen on sahabeden biri Hz. Osman’dır.

Hz. Osman peygamberimizin damadı olmuştur. İlkönce peygamberimizin kızı Rukiye ile evlenmiştir o öldükten sonra da başka bir kızı olan Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zi-n Nureyn yani iki nur sahibi olarak anılmıştır.

Hz.Ömer Müslüman olan beşinci erkekti. Otuz dört yaşında müslümanlığı kabul etmiştir. Hz. Osman halifelik yapan 3. kişidir. Halifelik döneminde birçok fetihler gerçekleştirmiştir. Birçok reforma imza atmıştır. İlk islami parayı basmıştır, bütün masrafları karşılamıştır ve Kabe’yi, Mescidi Nebeviyi genişletmiştir. Kuzey Afrika’nın büyük bölümünü fethetmiştir. Horasan, Kafkasya, Kıbrıs Adası alınmıştır. Hz. Osman donanma kurmuştur. Birçok ekonomik değişiklikler yapmıştır. Hz. Ebubekir zamanında toplanıp kitap haline getirilen Kuranı Kerim’in çoğaltılmasını sağlamıştır. Önemli merkezlere gönderilerek çoğaltılmıştır. Ayrıca Kuran ayetlerini yazan kişiydi. Bu kişilere Vahiy Katibi adı verilirdi. Hz.Osman vahiy katibiydi.

Hz. Osman Bedir Savaşı dışında her savaşa katılmıştır. Bedir Savaşı’na katılmama sebebi eşi Rukiyye’nin hasta olmasıdır. Habeşistan’a ilk hicret eden Müslümanlardandır. Medine’ye hicret edildiği zaman su sıkıntısı çekiliyordu. Orada bir Yahudinin su kuyusu vardı. Yahudiyle pazarlık yaparak su kuyusunu kısmen satıl aldı. Bir gün Hz. Osman bir gün yahudi kullanacaktı. Hz. Osman kendi gününde suyunu tüm müslümanlara serbest bırakmıştı. Böylece müslümanların su sıkıntısını çözmüştü. 656 yılında evinde Kuran okurken şehit edilmiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Dinimizde Fala Baktırmak Günah Mıdır?

Dinimizde fala baktırmak günah mıdır? Fal bakan veya baktıran bizden değildir. Her kim olursa olsun …

Bir cevap yazın