Yeni Konular

İlk Filozoflardan Lao-Tse Yaşamı

2015-05-26_120907Lao Tse Milattan önce 531 yada 604 yılında yaşama başladığı düşünülüyor. Taoizmi kuranlardan biri olan Lao’nun çok fazla ulaşabileceğimiz bir bilgi yoktur. Kendisi Taoizm düşünürlerinden biri olan Lao bu Uzakdoğu felsefesine göre huzur dolu bir yaşam ve barışçıl bir yaşam istemiştir. Daha önceki yaşamlarda da Konfüçyus ve Budizm düşüncelerinin ve felsesinin yanında Taoizm de çok yaygın olarak bilinirdi. Lao Tse ile doğumunda annesinin gökten nur ile hamile kaldığı daha sonra da 80 yıl geçince beyaz saçlı ve sakallı bir çocuk doğurduğu rivayet edilir.  İşte bu yüzden de Lao Tse yani Yaşlı Usta adı olmuştur. Tam olarak yaşadığı konular ilgili bilgi olmadığından ölüm yeri ve yılı belli olamamıştır. Söylenene göre Chau hanedanı yavaş bir şekilde çökmeye başlamasından müzdarip bunu görmemek için Lo Yang şehrinden çıkıp Batı tarafında yolculuk etmiş olmasıdır. Hotan geçitine gelince de burada bulunan koruyucu ve öğrencisi Hsion ‘dan mesleğinin konusu ve düşüncelerini aktarması için bir eser yazmasını istemiştir. Bunun üzerine de tek eseri olarak bilinen “Tao Te Chin” yani “Erdem Kitabı”nı yazıp vermiştir.Lao Tse düşüncesi varlıkların kaynak ve kaderini inceler ve temel baz olarak ilk neden ve hareket noktası kabul eder. Tao Okulu (Taokiya) adında olan bu felsefe ise mutlak Panteizm daha doğrusu açılımını söyleyecek ollursak kamu tanrıcılık veyahut Tanrı’yı dünya ile özdeşleştiren bir sistem diyebiliriz. Buna göre hissedilebilen Alem yetkisizliklerin ve yoksulluğun, sefaletin nedenidir. İnsani kişilik de varlıkların kaynak ve sonu olan varlık, büyük birliğin alt ve geçici bir tarzını oluşturur. Lao “Erdem Kitabı’ndaki eserinde birinci maddenin mutlak ve özel karakterini ve de ayrı olanla olmayan, sonlu ile sonsuz, boşa giden ile gitmeyen arasında derin ve geçilmez alametleri saptamaya çabalar. Alem de ayrı sınırlı ve boşa giden her şey Tao yani Yol-Akıl anlamına gelen bir söz ile ifade ettiği bu kelime “ilk ilkelerin olaysal tarzına ait olmaktadır.” ifadesini belirtir. Bu bütün ayrı olmayan ve sınırsız olmayıp, boşa gitmeyen şeyler de bu ilkenin deneyüstü varlığının tarzını yansıtır. Ona göre bu iki tarz da birlikte ebedi değildir. Deney ile ifade edilemeyen tarz, olaysal tarzdan daha öncelikli olarak kabul eder. Bütün deneyle ifade edilemeyen güçler kendi ilk varlık tarzını seyretmek sureti ile meydana gelirler, 2. Varlık tarzını seyretmekle de bütün olaysal tarzlar belirmiş olmaktadır. Lao-Tse düşünürü bir insanın “Yaratıcı” yani Tanrı kavramı veya onun diğer deyişi ile ilk neden hakkında tam olarak fikir vermesinin olmadığını ve Tanrıyı ifade etmek için yapılan tüm düşünce çabalarının kendi acizliğimiz ve zayıflığımızdan başka bir şeyin kanıtı olmayacağını ifade ederek bunu pozitif ve açık ifade ile dile getiren ilk filozoftur diyebiliriz.

Lao Tse filozofu Tao kelimesini “Zihinli gidiş-Doğru Yol” olarak kullanmıştır. Bunu Yunanlıların Kelam Logos (Yüce Yönetici Zihin – İlk Akıl) olarak kullanır. Lao bu terimleri hem özel hem de mecazlı, maddesel, tinsel olarak karmaşık düşünce olarak ifade eder. Tao özel anlam olarak bütün varlıkların hareket ettikleri evrenin büyük yoludur. Mecaz olarak ifadesinde ise tümel hareketin ilk nedeni ve her şeyin ilk nedeni ve aklıdır. Bundan da söylemi ideal evrenle gerçek evren cisimsizlikle cisimlinin güç halnde olaylın birinci ilkesi ve en baştaki nedenidir. Tao kelimesine ilk defa metafizik anlamı veren ve kullanan da Lao Tse olmuştu…

Lao Tse ahlaki olarak da kamunun mutluluğu sürekli olarak dünya nimetlerinden el çekme ile erdemi işlemesi mümkün olacağını belirtmiştir. Erdem hayat eyleminin deneyle ifade edilemeyen ve olay varoluşların şekilsi ilkesi “en yüce akıl” uygun olmasıdır. En yüce akıl ‘ın dışında ahlaki bir varlık olmadığı ve onun kanunundan başka bir kanun ve onun belirlediği bilimden başka bilimde yoktur. İnsanında varoluşunda en üstün iyilik hali Yüce Akıl ile özdeşleşmesi ve bu kaynak içinde her varlığın amacı içinden emilmiş olmasıdır. İnsan muktedir olarak cisim olabilmek adına bedensel-cinsi şeklinden arınmalıdır. Duyularını kullanarak tensel durumları güçsüz kılma yoluyla duygusuz şekle erişmesidir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın