Yeni Konular

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nedir ?

24-05-2015_104650ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ISO: Uluslar arası Standartlar Teşkilatı’nın İngilizce kısaltılmasıyla oluşur ve bu teşkilatı simgeler durumda olan bir belgedir. Bu teşkilat hem teknik hem de idari standartları belirlemektedir. ISO Kalite Yönetim Belgeleri kuruluşlara, çalışma alanlarına, sistemlere göre birçok dala ayrılır ve belirli bir denetimin sonucunda, geçer not alırsanız elde edeceğiniz bir belgedir. Kalite Yönetim Sistemi; müşterinin beklentisinin üstüne çıkmayı öngören, ekip çalışmasını destekleyen, tüm birimleri ve faaliyetleri gözden geçirip iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışıdır. Öncelikle kuruluşlar bir müşteri kitlesi hedeflemeli, hedeflenen müşteri kitlesini iyi seçmeli ve bu müşteri kitlesinin tanımladığı kaliteye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Hedefe ulaşıldığında ise müşteri beklentisinin biraz daha üzerine çıkmak için iyileştirme yapılmalıdır.

 

Bu sayede kalite yönetimi sağlanmış olur. Gelelim ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi Belgesine. Bu belge, şirketlere, firmalara veya kurumlara verilen; satış, satın alma, iletişim, arşivleme(dokümantasyon), insan kaynakları, sevkiyat, müşteri memnuniyeti, tasarım, geliştirme, üst yönetimin değerlendirmeleri gibi alanları kapsayan bir Kalite Yönetim Sistemi belgesidir. Şirketlerin; tanımlanan kurallara bağlı, çağın gereği olarak revize edilmiş kuralları uygulayarak sürekliliği sağladığının bir kanıtıdır. Şirketler 3. Taraflarca denetlenir, kurallara uygunluğu tescillenir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ürüne veya hizmete değil, kurumların sistemlerine verilen bir belgedir. Yukarıda belirtilen alanlarda kalite ve iyileştirmeyi gerektirir. Bu yüzden de süreç yaklaşımını baz alır. ISO 9001 KYS Belgesi; ‘ISO 9000 STANDART AİLESİ’NİN bir üyesidir. bu ailede 3 belge vardır; ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004belgeleri. Ancak esas olan Kalite Yönetim Standardı ISO 9001 KYS Belgesidir. Diğerleri bu belgenin yardımcılarıdır.ISO 9001 BELGESİ YERİNE KAYNAKLARDA ISO 9001:2008 olarak karşımıza çıkan belgede, 2008 rakamı, ISO 9001 KYS Belgesinin son versiyonu olduğunu gösterir. İlerleyen zamanlarda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin çıkacağı da uzmanlar tarafından söylenmektedir. ISO 9001:2008 KYS Belgesi’nin bütün maddeleri bağlayıcıdır. Şirketler bütün maddeleri kendi bünyesinde sağlamak zorundadır. Bu belge, tüm sektör ve kuruluşları kapsadığı için, şirketler bu bağlayıcı maddeleri alarak kendi şirketlerine uygun hale getirip yapılandırmak zorundadırlar.

24-05-2015_104626

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı sekiz ana maddeden oluşur. Bu ana maddelerin alt maddeleri de mevcuttur. Şimdi bu sekiz maddeyi ele alalım; – Giriş – Alt Kapsam – Atıf Yapılan Standart veya Dokümanlar – Terimler ve Tarifler – Kalite Yönetim Sistemi – Yönetim Sorumluluğu – Kaynak Yönetimi – Ürün, hizmet Gerçekleştirme – Ölçme, Analiz, İyileştirme Şirketler bu sekiz Maddeden son dördünü temel alarak çalışmalarını başlatırlar ve diğer maddeleri de üzerine koyarak çalışmalarını sürdürürler. Şimdi de ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alma aşamalarını basamaklarla ele alalım; 1. Şirketler Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını kendilerine uygun bir biçimde kurarlar ve dokümante ederler. Bu aşamada iki yol vardır. Ya bu sistemi tamamen kendiniz kurarsınız, ya da bir ISO 9001 Danışmanlık Firmasına başvurup bu süreci takip etmelerini sağlarsınız. Kendiniz yapmak isterseniz çok uzun ve yorucu bir sürece katlanmanız gerekmektedir. Ortalama 1 yılı gözden çıkarmanız gerekir. Ancak Danışman Firma ile anlaşırsanız; bu belgeyi alma süreciniz hızlanır ve ortalama 3-4 aya düşer. Dışarıdan bir firmanın şirketinizi gözlemleyip eksiklerini ortaya çıkarması da ‘İşletme Körlüğü’ sorununu ortadan kaldıracak, daha alternatif çözümler sunacaktır. Danışman firma şirkete bir eğitimci ve danışman atar. Danışman şirketin faaliyetlerini inceler ve bir ‘İş Planı’ ortaya koyarlar. 2. İster kendiniz, ister Danışman Firma bu işi ele alsın, yapılacak ikinci adım; bir Kalite Yönetim Temsilcisi seçmektir.Temsilci seçmek her şirket için zorunludur. Daha sonra çok fazla elemana sahip şirketler ‘Kalite Yönetim Ekibi’ oluşturur. Bu ekibi oluşturma zorunlu değildir. 3. Kalite Yönetim Sistemi dokümante edildiği gibi uygulanır ve bu uygulamaların kayıtları tutulur. 4. Uluslar arası bir Belgelendirme Kurumu’na müracaat edilerek belgelendirme için gerekli denetim sağlanır. Daha sonra da uygunsa belgelendirme yapılır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

8 yorumlar

  1. Achat Viagra Pour Homme

  2. Site Pour Achat Cialis

  3. levitra generique discount

  4. 30 Mg Accutane From Canada Online

  5. Cialis Preis Frankreich

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir