Yeni Konular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri alımı yapıyor 24-25 şubat 2010

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere itfaiye eri alımı yapılıyor. Başvurmak için 24.02.2010 günü saat 08.30 da ile  25.02.2010 günü saat 16.30 arası yapmak gerekiyor.Toplam alınacak itfaiye eri sayısı 300 kişi olacak.Aranan şartlar ve nitelikler alt kısımda verilmiştir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
 
Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11. 200 60 KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 26 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Şehir Plancısı Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 25 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 20 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 10 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 15 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği / Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 4 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Hukuk Bölümü Mezunu Olmak.

 Toplam: 300 Adet İtfaiye Eri

 ARANAN ŞARTLAR

1Genel Şartlar

 1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkek / Kadın olmak,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

 6- Eğitim durumu itibariyle;

a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak,

b) Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Şehir Plancısı, İnşaat, Makine, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Harita / Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği ve Hukuk Bölümlerinden mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

9- Sınavın yapılacağı 11.03.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (11.03.1980 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

10- 18 yaşını tamamlamış olmak,

11- Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu adaylar için (E) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

12- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak,

13- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

14- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

 SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

 -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

-Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

-Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

 1-İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3-Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 24.02.2010 günü saat 08.30 da başlayıp 25.02.2010 günü saat 16.30 da sona erecektir. Adaylar başvurularını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu Sosyal Tesisleri Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:199 (Zeytinburnu Tren İstasyonu Karşısı) Zeytinburnu/ İSTANBUL adresine şahsen yapacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 09.03.2010 mesai günü aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

4- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)

5- Sürücü belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)

 SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, İtfaiye Grup Amirliği Yıldız Parkı içi Beşiktaş / İSTANBUL adresinde 11.03.2010 günü saat 08.30 da başlayıp 19.03.2010 günü saat 16.30 da sona erecektir. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir Yorum

  1. kpssp94 sosyal bilimler bölümünden(lise)mezunuyum.kpssp 59,698aldım.istanbul buyukşehır beledıyesıne ITFAIYE ERİ olarak gırmek ıstıyorum.ne zaman başvurmam gerekır.lütfen benı aydınlatırmısınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir