Yeni Konular

Karnal Şehri nerededir Karnal ili özellikleri tarımı nelerdir

Karnal, Hindistan’ın kuzeybatı kesiminde­ki Haryana eyaletinde il ve il merkezi kent.

Karnal kenti, Yamuna (Cumna) Irmağının batı yakasında, Batı Yamuna Kanah’nın hemen doğusunda yer alır. Adının, Mahab-harata’da (Bharata Hanedanının Büyük Destanı) sözü edilen ve kentin kurucusu olduğuna inanılan Karna’dan geldiği söyle­nir. Güneydeki Delhi ile kuzeybatıdaki Amritsar’a kara ve demir yoluyla bağlanan Karnal önemli bir tuz, tahıl, maden ve pamuk ticareti merkezidir. Bitkisel yağ, likör, parfüm üreten ve güherçile işleyen tesislerin bulunduğu kentte, her yıl bir at panayırı kurulur.

12. yüzyılda Gur sultanı Gıyaseddin Muhammed tarafından yaptırılan mermer tür­be kentin en ilgi çeken tarihsel yapısıdır. 1867’de belediye olan Karnal’da iki hastane ye bir süt araştırma enstitüsü ile Kurukşetra Üniversitesi’ne bağh altı yüksekokul vardır.

Yüzölçümü 3.725 km2 olan Karnal ili, Yamuna Irmağının batı kıyısı boyunca uza­nan verimli bir alüvyon, ovasını içine alır. Ganj ve İndus ırmakları arasındaki su bölümü çizgisi kuzey-güney doğrultusunda ili boydan boya geçer. Başlıca tarımsal ürünler tahıl, pamuk, şekerkamışı ve nohut­tur (gram). Mahabharata’da ille ilgili pek çok efsane yer ahr. 18. yüzyılda Satlec kabile reisleri tarafından işgal edilen Karnal ili, 1843’te İngiliz egemenliğine girmiştir.

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir