Yeni Konular

Kısa ve Öz Asya Hun Devleti

Kısa ve Öz Asya Hun DevletiTeoman Dönemi Kurucusu Teoman (Tumandır).MÖ 220-209 yıllarında hüküm sürdü.Teoman ayrı yaşayan Türk boylarını birleştirdi.Ve Çin İmparatorluğuna birçok akın düzenledi. Teomanın büyük oğlu Mete veliahtı sayılıyordu.Ama Teoman başka bir karısına olan bağlılığı yüzünden Mete yerine öbür oğlunu veliahtı yapmak istedi.Teoman beyliği Meteye vermemek için çeşitli tedbirler aldı.Ve bütün bunlar Metenin ondan nefret etmesine sebep oldu.Mete babasından tahtı almak için ordu topladı.Ve 10.000 kişiyle babasının üzerine yürüdü. Teomanı ve veliahtı yapmak isteği oğlunu öldürdü. MÖ 209. Metehan Dönemi Oğuz Kağan Destanındaki,Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir.Babası Teoman,annesi Ay Kağandır.Metehan çavuş oku adı verilen ıslıklı mucide Mete olduğu kabul edilmektedir.Mete ilk önce kendisinden toprak talep eden Donghuların üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı.Yapılan antlaşmada Donghular yıllık sığır,at ve deveden oluşan vergiyi ödemeyi kabul etti.Kuzey Moğolistanda yaşayan Tunguzları içine kattı. Yüeçilerin üzerine seferler düzenledi. MÖ 203 de Yüeçileri mağlup ettiler.Ordosda hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini yendi.Bölgede yaşayan(Moğol,Tunguz ve Altayları egemenliği altınta alarak askeri olarak daha güçlü hale geldi.Metehan onluk sistemi bulmuştur,günümüzde hala kullanılan.MÖ 174 yılında öldüğünde devlet 18 milyon km büyüklüğe sahipti.Çin seddi Metehan döneminde yapıldı.Ayrıca Mete Çin Prensesleriyle evlenilmesini yasaklamıştır. Ki-Ok Dönemi MÖ 174-160.Ki-ok babasının ölümüz üzerine isyan çıkaran yüeçileri heziyete uğrattı. MÖ 166 senesinde Çine sefer düzenleyip başkentteki sarayı yaktı.Bu seferler üzerinden Çin le ilişkileri düzeltmek amacıyla Çinli prenseslerle evlendi.Not:Siyası açıdan yapılan bu evlilikler Türkler açısından kötü neticeler doğurmuştur.Nedeni ise prensesler casusluk yapıyorlar.Çin güç ile yıkamadığı Hunları içten yıkmaya çalışıyordu.Çin Hun akınlarını durdururken bir yandan İpek Yolu üzerinde kaybettiği toprakları geri alıyordu. Ki-okun ölümü üzerine Hunlar Kuzey ve Güney olarak ikiye bölündü.Çin egemenliği altına girmemek için Avrupaya doğru ilerlemeye başladi. İşte Kavimler Göçü olarak adlandırılan olay budur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

Bir cevap yazın