Yeni Konular

Kozmopolit nedir kökeni yunanca anlamı nedir

kökeni Yunanca Kozmopolit nedir yunanca anlamı dünya vatandaşıdırAslında Kozmopolit tam anlamı biraz karışık bir kelimedir.Kalabalık şehirde yaşayan dünya vatandaşları anlamına da gelmektedir.Yani çift anlamda ifade eder.Kozmopolit kendini dünya vatandaşı gören, her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse anlamına gelmektedir

Kozmopolitan, Yunanca cosmos (evren) ve polis (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir. Türk Dil Kurumu’na göre: “Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran yer” ve/veya “ulusal özelliklerini yitirmiş kimse” anlamına gelmektedir. Kozmopolitan, birden çok kökenden olan ve bunların tek bir tanesine değil de hepsini kabullenmiş kimsedir. Örneğin; babası Alman, annesi Rus, bakıcısı Fransız ve yaşadığı yer Çin olan biri ve bütün bu ailesel ve çevresel faktörlerden birine odaklanmak yerine her birine ayrı ayrı önem ve değer veren kişidir. Kozmopolitan bireyler genel olarak bölücülüğe, ırkçılığa, bireylere, toplumlara ve kültürel miraslara ve saygısızlığa karşı olan kimsedir, bir kozmopolitan için her insan her devlet her ırk değerli olabilir, her görüş her düşünce her fikir değerlendirilebilir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın