Yeni Konular

Kuruluş ve Yükselme Dönemi Osmanlı Padişahları

yildirim-beyazid-1-aymoliKURULUŞ VE YÜKSELME DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

 YILDIRIM BEYAZID DEVRİ   

En çok konuşulan ,Padişahdır. Bunun 2 nedeni vardır:

Birincisi: Kısa sürede Anadolu birliğini kurup devleti genişletmesine rağmen,1402’de Ankara’da Timur’a yenilenerek devletin başa dönmesine sebep olmasıdır.

İkincisi: hem Emir sultan Buhari’ye kayınpeder olması ve hem de içki içtiğine dair iddiaların bulunmasıdır.

1387’de Karaman seferinde ki kahramanlığından dolayı
“Yıldırım” ünvanı almıştır. 28 Temmuz 1402 de Ankara Meydan Muharebesi’nde yenildi ve esir alındı. Bundan sonra Timur Anadolu’ya girdi ve Anadolu’da terör estirdi ve eski beyliklere beyliklerini geri verdi. 3 Mart 1403’te intihar ederek değil sıkıntı ve hastalıktan dolayı vefat etti. Böylece Fetret Dönemi denen ara dönem başlamış oldu.

 

FETRET DEVRİ

Osmanlı’nın 1402’de ki mağlubiyetinden sonra dağılmasıyla başlayan. Yıldırım Beyazıd’ın çocukları arasında ki saltanat mücadelesi ile devam eden ve 1413 yılında I.Mehmed Çelebi’nin tek sultan kabul edilmesiyle sona eren verimsiz ve uğursuz dönemdir. 11 yıl sürmüştür.

mehmed-celebi-aymoli

I.MEHMED ÇELEBİ    

Osmanlı’nın 2. Kurucusu ve 9. Asrın müceddidi kabul edilmektedir. Türklerin Bosna Sarayı denen Sarajevo Osmanlı’nın eline geçti. Osmanlı eski ihtişamına kavuşmak üzereyken iç ve dış düşmanlar 2 sorunu Osmanlının başına sardılar;

1) Şeyh Bedrettin isyanı

2)16 yıl sonra ortaya çıkan Yıldırımın oğlu Düzmece Mustafa’dır.

ikinci-murad-aymoli

SULTAN II. MURAD DEVRİ

1404’te Emine Hatun’dan dünyaya geldi. 30.000 askerle İstanbul’u kuşattı ama başarılı olamadı. Aydın,Teke,Menteşe ve Germiyan oğullarını tarihten sildi. Oğlu Fatih Sultan Mehmed’i tahta çıkardı ve ibadete çekildi. Bunu fırsat bilen Papa ordusunu gönderdi ama Fatih Sultan Mehmed babasını tekrar tahta çıkardı ve Papa’nın ordusunu yendiler. Daha sonra babası tahtan tekrar indi oğlunu tahta tekrar çıkardı.

Fatih-sultan-mehmed-devri

FATİH SULTAN MEHMED DEVRİ

Annesi Hüma Hatun’dan dünyaya geldi. 21 yaşında babası vefat etti. Osmanlı’nın yükselmesine çok katkısı olmuştur. En büyük ideali Hz.Peygamber’in övgüsüne nail olabilmektir.  Bu yüzden İstanbul’u fethetmiştir. Osmanlı’nın bu kadar güçlü olmasının nedenler:

1)Manevi değerlere ve İslama olan bağlılıkları. (i’lay-ı Kelimetullah ruhu)

2)Hukuk devleti olması. (Şer-i Şerif ve Kanun-ı Münif)

3)Devletin devam ve bekasına sebep olan para ve askerin mükemmel olması.

4)Gılman Sistemi olması.(Kapıkulu sistemi)

5)İlim öğrenilmesi

6)Her işi, o işin ustalarına yaptırılması.

7)Rüşvet,suistimal,israf,zulum olmaması.

Kardeş katli olayı ve Ulubatlı Hasan olayı bu devirde olmuştur. Ölümüyle ilgili rivayetler vardır.

1) Hastalığından dolayı ölmüştür.

2) Zehirlenerek ölme olasılığı vardır.

yildirim-beyazid-aymoli

II.BEYAZID DEVRİ

1450’de Gülbahar Hatun’dan dünyaya gelmiştir. Manevi değerleri çok ağır basan bir padişahtır. Veli derecesinde sayılabilir. Halk arasında sevilen bir padişah olduğu için, Beyazıd’ı gözden düşürmek adına bir çok iftiralar atılmıştır. Beyazıd afyon,kokain,esrar vs.maddeler kullanmazdı. Bu iddalar kesinlikle yanlıştır.  Birçok “ilk”leri çıkardı diyebiliriz.

İlk standartlar kanunu
İlk belediye kanunu
İlk tüketiciyi koruma kanunu

 

Sultan Cem Olayı

Cem sultan’a Bursa’da çok ilgi gösterildi. Abisi Beyazıd’ın kuvvetlerini yendi ve para kestirip, hutbe okuttu, saltanatını ilan etti. Daha da ileri giderek Osmanlı’nın 2’ye bölünmesini, Anadolu’nun kendisinini Rumeli’nin de Beyazıd’ın olmasını teklif etti. Beyazıd’da ordusuyla Cem Sultan’ı yendi. Cem’in             hedefi Osmanlı’nın başını ağırtmaktı.

Osmanlı devleti, Endülüs Emevi Devleti yıkılırken onlara sahip çıkmıştır. Ancak gücü ve siyasi durumu sadece onları katliamdan kurtarmaya yetmiştir.

yavuz-sultan-selim-aymoli

YAVUZ SULTAN SELİM

II.Beyazıd ve Ayşe Hatunun çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Karakterinin sertliği yüzünden “Yavuz”  ünvanı almıştır. Şi’a ya karşı Anadolu’yu koruma hareketi gerçekleştirmiştir. Son Abbasi halifesi III.Mütevekkil Alellah’da Ayasofya’da yapılan dini merasimde Yavuz’u halife ilan etmiştir. Mekke’nin anahtarı Yavuz’a gelince Hadim’ül-Harameyn ünvanını almıştır.

Alevileri katletmemiştir. Daima islama hukukuna tabi olmuştur. Şahlığını pekiştirmek için Anadolu’yu şi’a laştırmaya   çalışan şahlara karşı Osmanlı tedbir almıştır. Osmanlı kimseyi sunni yapmak için zorlamamıştır.

kanuni-sultan-suleyman-aymoli

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ

Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan’dan  1494’te dünyaya geldi. 11 tane Sefer-i Hümayün yapmıştır. Rodos, Macaristan, Almanya,Irak gibi yerlere sefer düzenlemiştir. 10. Seferinde “Cihan Padişahı” ünvanı almıştır. Bu devir, hem sınırların genişlemesi hem ilim,bilim,kültür,hukuk ve maliye gibi konular açısından zirvelere yükseldiği dönemdir.

Hazırladığı kanunlar İslam bakımından dogru ve uygun olduğu, aynı zamanda planlı ve mantıklı olduğu için “Kanuni” ünvanı aldı.

Lakapları:

Kanuni
Le Manifiiue (muhteşem)
Grand (büyük)
Muhibbi
Süleyman şah

ikinci-selim

SULTAN II.SELİM DEVRİ

Kanuni ve Hürrem Sultan’dan 1566 da dünyaya geldi. Dirayet ve ilim irfanında başka padişahlar kadar değildir. Devleti yönetirken Sokullu Mehmed Paşa ona çok yardım etmiştir. O dönemdeki sorunlardan biri Yemen Meselesi’dir. İnebatı  Hristıyan deniz donanmasında  yenilgiye uğradı. Eğlenceye düşkündür. Gayrimüslimler için bile olsa meyhanelerin açılmasına tekrar ruhsat vermiştir. Alimlerle zaman geçirmeyi sevdiği kadar eğlenceyle vakit geçirmeyi de çok severdi. Buna rağmen 5 vakit namazını aksatmazdı.

sultan-ikinci-murad

II.MURAD DEVRİ

II.Selim ve Nurbanu Sultandan 1546’da dünyaya geldi. Zayıf iradeli ve muhtelif tesirler altında kalabilen bir şahsiyete sahiptir. Vefatından sonra Valide sultanların ve bazı menfaatperestlerin tesiriyle devlet  daima kötüye gitmiş ve tam anlamıyla duraklama dönemi başlamıştır. Fas Sultanlığı Osmanlı hakimiyetine girdi. İran harpleri, Yeniçeri ve Sipahi isyanları oldu.

3-uncu-sultan-mehmed

III.SULTAN MEHMED DEVRİ

II.Murad ve Safiye Sultandan 1566 yılında dünyaya geldi. Sancak beyliğinden Osmanlı padişahlığı tahtına oturan son şehzadedir. Bu zamanda isyanlar çıkmıştır. Celali isyanları Anadolu’da arttığı sırada II.Mehmed vefat etti.  Dönemin isyanları: Karayazıcı İsyanı, Tavil Ahmet İsyanı, Canboladoğlu Ali Paşa İsyanı.

 

Celali İsyanı

Celal’e mahsup demektir. Nedenleri 2 safhada incelenir:

1- Meshep meselesi olarak incelenir
2- Osmanlı hukuki, sosyal ve iktisadi hayatın bozulması olarak incelenir.

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir