Yeni Konular

Malkoçoğlu Bali Bey Kimdir Kanuni Dönemindeki Malkaçoğlu

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış Malkoçoğlu Bali beydir.Muhteşem Yüzyıl dizisndeki Malkaoçoğlu hayatı

Malkoçoğulları, Adı Malkoç Bey olan ve 1. Murat ve Yıldırım Bayezıt zamanında Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Amasya kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır. Malkoçoğulları 14. – 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid devirlerinde yaşamış ve özellikle Rumeli?de yaptıkları başarılı akınlarla tanınmışlardır.Fakat Kanuni devrinde yaşamış olan Malkaçoğlu ise Bali beydir.Malkoçoğlu Yahya Paşa’nın oğludur. Koca Bali Paşa şeklinde de anılır.

1495’de doğmuş olup, Kanuni Sultan Süleyman ile aymı yaşta olduğu söylenir. 2.nci Bayezit’in kızı Aynişah sultanın kızıyla evlenmiştir. 1548 yılında vefat etmiştir.Kabri ise ise Bursa-Yenişehirde Balibey camii avlusundadır

Malkoçoğlu Balı Bey Osmanlı’da beylerbeyi. Lehistan’ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği’ne tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı’nın eline geçmesi üzerine, buna lüzum olmadığı anlaşıldı ve harbin yönetimi Silistre sancak beyi akıncı kumandanı Malkoçoğlu Balı Bey’e verildi. Balı Bey Lehistan üzerine iki sefer yaptı ve 40,000 akıncı ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferidir.

Ordunun sağ kanadını Balı Bey’in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Prut Nehri’ni, ardından Dniester nehirini geçti. Mustafa Bey önce Galiçya’ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi Lviv şehrinin 100 km. kuzeybatısındaki Jaroslaw şehrini zaptetti. Burası Varşova’ya 260, Baltık Denizi’ne ise 500 km. mesafededir.

Balı Bey ise kuvvetleri ile Lviv şehrini aldı. Bütün Galiçya’yı çiğneyerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk Akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu birinci seferden sonra 10.000 seçkin esir ile Akkerman’a döndü.Yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan’daydı. Bu sefer Podolya ve Galiçya üzerine gidildi. Yalnız şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi.Bu büyük başarı ile Balı Bey sancak beyliğinden beylerbeyliğine yükseltildi.

Malkoçoğlu kısaca Semendire sancakbeyi olmuş, 1521 yılında Belgrad’ın fethinde görev yapmıştır. Daha sonra Belgrad sancakbeyi ve Bosna Beylerbeyi oldu. 1526 yılında Mohaç Savaşı’nda çok üstün başarılar gösterdi.Bir hafta gibi kısa bir sürede ordunun nehirden gecip mohaç ovasına ulaşmasını sağlayacak şekilde bir köprü inşaa ettirmiştir Budin’in (Budapeşte) ikinci beylerbeyi ve Vezir oldu. 1548 yılında vefat etti. Budapeşte’nin en büyük meydanının adı Osmanlıların Budapeşteyi kaybettiği zamana kadar Gazi Bali Paşa Meydanıdır. Mehmet Bey adında bir oğlu vardır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir