Yeni Konular

Mencius Kimdir

2015-06-11_095347Mencius Milattan Önce 289 ve 372 yıllarında yaşadığı düşünülmektedir.

Çin bilginlerinden biridir. Mencius bilgesinin önemli özelliği birey haklarına verdiği değer ile diğer kimi Uzakdoğu öğretilerinden uzak bir anlayış sergilemektedir. Mencius’a göre bir kral sadece kral olduğu için saygı almayı hak etmez gerçek saygı için iyi bir kral olması gerekir düşüncesi onun birey haklarına ne kadar önem verdiğini göstermişti ve dikkat çekmişti.

 

Mencius denmesine rağmen Çin dilinde “Meng Zi” ve veya “Meng Tzu” olarak da anılmaktadır. Doğumu 372 ile 385, ölümü 289-302 arasında tarih olarak anlatılmaktadır. Bu konuda tam bir şey söylenemez. Net bilgi veren de yalan söylemiş olur. Konfüçyus’un düşüncelerinin tarzının izinden giden düşünürlerden biridir. Doğum yeri de Konfüçyus’un doğduğu Kufu şehrinin 30 km. ilerisinde Zoucheng’de doğmuştur.

 

Mencius için hatta Konfüçyus’un torunu olan Zisi öğrencilerinden olduğu söylenmektedir. Kendisi de Konfüçyus tarzı konuşmayı seçti yani vaaz vererek öğretilerini anlatmayı seçmiştir. Milattan Önce 319 ile 312 tarihlerinde Qi Devletindeki Jixia Akademisyeninden öğretici akademisyen olarak çalışmıştır. Annesinin vefatından sonra çalışma hayatından çekilmişti. Ardından dünyanın değişebileceği düşüncesinden uzaklaşınca tamamen kamusal görevinden ayrıldı.

 

Mencius annesinin Zhang şehrinde oğlunu yetiştirme konusunda “ideal kadın” olarak resmedilir. Onun için konuşurken “Mencius Annesi” ya da “Üç Taşınma” gibi sıfatlarla onun ne kadar değerli olduğu ifadelerini kullanırlardı. Bunun nedeni Mencius Annesi oğlunu yetiştirebilmek için 3 defa şehir değiştirmişti. Bu da o dönemlerde oldukça zor bir hareketti.

2015-06-11_095704

Mencius için Konfüçyus öğretisine yaklaşımında radikal görülür. Mencius kralların üzerinde düşüncesinde Konfüçyus’dan daha etkin bir düşünür olarak bilinir. Ayrıca Mencius sözleri Konfüçyus’un kısa sözleri gibi değildir. Daha uzun konuşmalardan oluşmakta idi. Konfüçyus düşüncesinde insan doğasının özü için çok fazla bilgi vermezdi. Mencius insanların özlerinde iyi olduklarını fakat olumlu bir etki yaratmayan veya göstermeyen toplumdan dolayı insanların içinden kötü ahlaklı insanlar ortaya çıkabilir görüşünü savunmaktadır.

 

Mencius eğitim dalında insanın doğasındaki özünü uyandırmak ve iyi amaca yönlendirmesi gerekmektedir. Eğitimde de ezbercilikten uzak sorgulamacı bir eğitimi benimsemekte idi. “Tek kitabı olan biri hiç kitabı olmayan insandan daha tehlikelidir.” Diyerek tek yanlı düşüncenin sıkıntısını dile getirmiş ve sorgulamacı yapıyı ortaya koymuştur.

 

Mencius toplum da sıradan bir insanın öneminden bahsederdi. Konfüçyus ile karşılaştırılınca Konfüçyus düşüncesinde yönetici sınıf saygı ile anımsanırken, Mencius halk olarak taleplerini yerine getirmeyen hatta kulaklarını tıkayan üstüne zülüm ile idare etmeye çalışan bir iktidarın başa gelmesi bile onu zorla iktidardan indirilmeleri gerektiğini söyler. Adaleti benimsemeyen iktidar gerçek bir yönetici iktidar değildir. Demektedir.

Mencius Mezarı
Mencius Mezarı

Zamanın zalim krallarından Zhou tahttan indirilip öldürülünce “Ben zorba Zhou’nun öldürüldüğünü duydum. Kral Zhou’nun öldürüldüğünü duymadım.” İfade ile dikkat çekici bir vurguya dikkat çekmektedir. Daha önce dediğimiz gibi Konfüçyus’un farklılığına hitaben Mencius kral için “tek kral olduğu” için hürmet gösterilmesini savunmaz. Adaletli doğruyu savunan kralın hürmete layık olduğunu ve bu şekilde olması gerektiğini savunur. Bu düşünce yapısı ile yani yıllar önce şimdiki günümüzdeki düşünceye benimseyen düşünceyi dile getirmiştir. Mencius vefatından sonra Zoucheng’de bugün Mencius Mezarlığı olarak ifade edilen yerde mezarı gömülmüştür. Mezarında üstünde mezar taşı taşıyan ve ejderhalar ile çevrili tasvir edilebilecek dev bir taş kaplumbağa heykeli vardır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın