Yeni Konular

Michelle Lorenzo Mancini kimdir hayatı eserleri

MANCINI, Michele Lorenzo Mancini’nin (öl. 1656), kardinal Mazarini’nin kız karde­şi Girolama Mazarini ile evlenmesi sonu­cu Fransa sarayı’na giren ramali aile. Bu evlilikten iki erkek ve beş kız doğdu. Sıra­sıyla: Laure, Mercoeur düşesi (Roma 1636 – Paris 1657). 1651’de Mercceur dü­kü Louis de Vendöme ile evlendi; Ven-döme dükü ve Vendöme başrahibi bu ev­lilikten doğdu; OLYMPE, Soissons kon­tesi (Roma 1639 – Brüksel 1708). 1657’de Soissons kontu Eugène Maurice de Savoie Carignan ile evlendi. Kraliçe sara­yının genel denetimciliğine getirildi (1661), Madame’a (Henriette d’Angleterre) veMlle de La Vallière’e muhalefeti yüzün­den saraydan uzaklaştırıldı (1665). Koca­sını zehirlemekle suçlanması üzerine (1673), Flandre’a sığındı. Prens Eugène’ in annesiydi; ? Phİüppe Juüen, Nevers dükü (Roma 1639 – Paris 1707). Epiku-rosçu ve kültürlü bir kimseydi; Corneille yandaşı olarak Phaidra (Phèdre) karşıt­larına katıldı ve dingincilik sorununda Fé-I nelon’un yanında yer aldı; ?maria, Co­lonna prensesi (Roma 1640’a doğr. – Pi­sa 1715). 1654’te Fransa’ya geldi ve Lo­uis XlV’te büyük bir aşk uyandırdı. An­cak Mazarin, bu evliliğe karşı çıkarak onu Colonna prensiyle evlendirdi (1661). Ko­casını bırakarak (1672) Fransa’ya kaçtıy-sa da, kral tarafından Avenay manastı-n’na kapatıldı. Kaçtı ve kocasının emriy­le Brüksel’de tutuklandı; yeniden kaça­rak İspanya’ya gitti (1674), ardından İtal­ya’ya yerleşti ve orada öldü; ?Orten-SİA, Mazarini düşesi (Roma 1646 – Chel­sea 1699). 1661’de Mazarin onu, Maza­rini dükü yaptığı ve kardinalin servetinin en büyük bölümünün mirasçısı olan Me-illeraye markisi Armand de La Porte ile evlendirdi. Düşes, kocasından ayrılınca (1,666) İngiltere’ye yerleşti ve orada Saint -Evremond ile birlikte bir salon oluştur­du;

Marîe Anne, Bouillon düşesi (Roma 1649 – Paris 1714). 1662’de, Tu-renne’in yeğeni Bouillon dükü Maurice Godefroy de La Tour d’Auvergne ile ev­lendi. La Fontaine’in koruyucusuydu. ?Philippe Julien’in torunu LOUİS JULES Mancini-Mazarini, Nivernais dükü, diplomat ve yazar (Paris 1716 – ay. y. 1789), Maurepas kontunun kız kardeşi Mlle de Pontchartrain ile evlendi. Roma (1748-1752), Berlin (1756), ardından Londra (1762-63) büyükelçiliklerinde bu­lundu, Necker kabinesinde Devlet ba­kanlığı yaptı (1787). 1791’de göçmeyi ka­bul etmedi ve 1793’te tutuklandı.

En önemli yapıtı, Réflexions sur le génie d’Horace, de Despréaux et de. J.-B. Rousseau (Horatius, Despréaux ve J.-B. Rousseau’nun dehaları üzerine düşün­celer) adını taşır. Correspondance (Mek­tuplar), Discours (Söylevler) ve Théâtre (Tiyatro oyunları) adlı yapıtları 1807’de yayımlandı (Fr. akad., 1743).

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir