Yeni Konular

Mısır Piramitleri Barındırdığı Sırlar

Keops PiramidiMısır Piramitleri sonsuzluğu ifade eden yapıtlardır. Ünlü Giza (Gize) piramitleri ve ayrıntıları Firavunlar tarafından Milattan önce 2490 ve 2550 yıllarında hummalı bir dönemde inşa edilmiş piramitlerdir. Bu piramitlerin yapan firavunların adı sırası ile şöyledir. En arkadaki Khafre, öndeki Menkaure ve en yüksek olan piramit Khufu tarafından inşa edilmiştir.

Anıt mezarların Mısır’ın Eski Krallık Dönemi kalıntıları bulunmuştur  ve bazıları 4500 yıl önce inşa edilmiştir.
Firavun Khufu yaklaşık 2550 M.Ö. ilk Gize Piramidi projesi başladı. Onun piramitlerinden büyük Giza ve Plato 481 feet (147 metre) yüksekliğindedir.. Onun tahmini kullandığı taş kütleleri 2,3 milyon taş bloklar her biri ortalama 2,5-15 ton ağırlığında olduğu hesaplamalara göre çıkarılmıştır.

 

Keops Piramidi

Keops Piramidi – 145,75 metre – Yapılışı – M.Ö. 2550

 

Kefren-Piramidi

Kefren Piramidi – 143,56 metre – Yapılışı – M.Ö 2550

 

mikerinos-piramidi

Mikerinos Piramidi – 66,5 metre – Yapılışı – M.Ö 2550

 

Maldum Snefru Piramidi

Maldum Snefru Piramidi – 93,26 metre – Yapılışı – M.Ö. 2000

 

Sakkara Pepi II Piramidi

Sakkara Pepi II Piramidi – 52,555 metre – Yapılışı – M.Ö. 2250

 

Sakkara-Piramidi

Sakkara Piramidi – 63,17 metre – Yapılışı – M.Ö. 2650

 

Piramitlerin Sırları

Büyük Piramittin açıları, Nil’in delta yöresini 2 eşdeğer parçaya ayırır.

 

Gize ‘deki üç piramit aralarında tek Pisagor üçgeni olacak biçimde düzenlenmişlerdir.  Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine yönelik oranı 3:4:5’dir.

 

Büyük Piramittin zemin etrafının, yüksekliğinin 2 katına bölünmesinden sonra pi=3. 14 sayısını elde ediliyor..

 

Büyük Piramittin 4 yüzeyinin toplamında yüzölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

 

Büyük Piramit, dünyanın siyah kitlesinin merkezinde koltuk alır.

 

Büyük Piramit, 4 anne istikamete yönelik tertip ederek inşa edilmiştir.

 

Piramit dev tek güneş saatidir.  Ekim ortasıyla Mart başı aralarında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve senenin uzunluğunu gösterirler.  Piramidi çeviren kaya levhaların uzunluğu tek günün gölge uzunluğuna eşittir.  Bu gölgelerin kaya levhalar üzerinde gözlenmesiyle günün 0, 2419 kısmında senenin uzunluğu yanlışsız olarak saptanabiliyordu.

 

Kocaman Piramit’le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzeyindeki kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzeyindeki kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.

 

Piramittin yüksekliğiyle, çevresi arasındaki oran, tek dairenin yarısı çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. 4 kenarlar dünyanın en kocaman ve hayret verici üçgenleridir.

 

Gizde ‘den geçtiğimiz boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını 2 eşdeğer parçaya ayırır.  Bu boylam bununla birlikte, siyah üstünden geçtiğimiz en uzunca kuzeyindeki büyükelçi güney istikametli boylam olup, tüm koltuk kürenin uzunluğuna ölçümünde natürel sıfır noktasını oluşturur.

 

Bu zamanda teknolojik olarak ilerlemiş Japonya dahi Keops piramidinin aynısını yapamamaktadır.  Ziyaretçilerin Keops piramidine girişine müsaade verilmediği, bunun nedenin de piramidin koridorlarının tek sürü dar ve dik olmasından meydana geldiği söylenmektedir.

 

Keops piramidinin yüksekliğinin bir milyarla çarpımı hemen hemen güneşle dünyamız arasındaki mesafeyi verir .  ( 149. 504. 000km )

 

Piramidin gayretkeş işçilerinin harika tek çabayla gün içerisinde 10 parça üst üstüne koyduklarını onay edersek ,  piramitteki 2 . 5 milyon taçın 250 . 000 gün ,  yanı 664 senede fakat oluşmuş oluyor .  Halbuki piramit 20 büyükelçi 30 senede tamamlanmıştır .

 

Her biri 20 ton durumda olan taşlardan inşa edilmiştir .  Bu taşların sağlamak edilebileceği en yakın uzaklık onlarca km uzaklıktadır .  Bu taşların ne türlü getirildikleri tam anlamıyla bilinmemektedir .

 

Piramit kimin yerine yapıldıysa ,  onun koltuk aldığı odaya senede 2 defa güneş girer .  ( doğduğu ve tahta çıktığı günler .  )

 

Mısır’daki kocaman piramit , 30 senede yapıldı .  Bu piramittin taşlarıyla Fransa’nın çevresinde 3m .  lik tek duvar yapılabilirdi .

 

Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan; mumyaları önce bulan 12 birey kanserden ölmüştür .

 

Piramitlerin içinde ultra sound ,  radar ,  sonar benzeri cihazlar çalışmamaktadır .

 

Kirletilmiş suyu ,  birden çok gün piramidin içerisine bırakırsanız; suyu rafine (temizlenmiş) olarak bulursunuz .

 

Piramidin içinde süt birden çok gün müddetle kıtır(taze) kalır ve bitiminde bozulmadan yoğurt haline gelir .

 

Bitkiler piramidin arasında olarak çabuk gelişirler .

 

Piramidin içerisine bırakılmış su 5 hafta müddetle bekletildikten ek olarak sonra suratta yüz losyon olarak kullanılabilir .

 

Çöp bidonu içerisinde bulunan yiyecek artıkları hiç koku yapmadan piramit arasında mumyalaşır .

 

Kesik ,  yanık ve sıyrık benzeri yaralar büyükçe tek piramit arasında çabuk iyileşme eğilimi gösterir .

 

Piramitlerin tek takım odalarını arasında ne meydana geldiği hala bilinmemektedir .  Araştırmacıların çoğu ya arasında kayboldu ya da benzer yerde birden çok tur attılar fakat içlerini göremediler .

 

Piramitlerin içleri yazın soğuk ,  kış mevsiminde daha da soğuk olabilir .

 

Uzayda benzer Mısır’daki piramitler ve Sfenks ‘in dizilişine uyumlu şekiller vardır .  Bununla Birlikte piramitlerin ,  tek yıldız kümesine yönelik dizili oldukları argüman edilmektedir

 

Piramitlerin bazılarında ,  kilometrelerce süren tüneller vardı .  Bu tüneller ,  nadiren tuzağa ,  nadiren da firavunun hakikat kabrinde çıkardı .

 

Çöp bidonu içerisinde bulunan yiyecek artıkları hiç koku neşretmeden Piramit arasında mumyalaşır .

 

Kesik ,  yanık ,  sıyrık benzeri yaralar büyükçe tek piramittin arasında ek olarak çabuk iyileşme eğilimi gösterir .

 

Firavun mezarlarının dağlarda açılan oyuklara yapıldığı dönemde, kabir için çalışan personel tüm işçiler, tanrılara kurban verilirlerdi .  Bu ,  hırsızlara karşın alınmış tek önlemdi .

 

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

İç Anadolu’nun incisi Eskişehir son dönemlerdeki gelişmesi ve bir o kadar popüler olması ile beraber …

Bir cevap yazın