Yeni Konular

Mısır Piramitleri Mucizesi Nedir

piramitlerMısır Piramitleri Mucizesi yaşadığımız çağda ve dünyamızda 7 mucizesinden birisi olarak mevcut bu zamana kadar oluşan zamanda yıpranma olmadan dimdik olabilmeyi ve durabilmeyi sağlayabilmiş bir mimari yapı olan Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramiti olmaktadır.

Piramit yapısındaki strüktür tek Mısır’a mahsus olmamakla birlikte Dünya nın farklı bölgelerinde de yapımına devam edilebilmiş modelleri vardır. Ancak sayı olarak en olağanı Mısır ülkesinde olduklarından bu alanla bütünleşerek “Mısır Piramitleri” şeklinde söylenmektedir.

egypt21inuse-jpg
Piramit Nedir?
Tabanı kare olarak olup köşe noktaların üstte sadece bir yerde buluşması ile yapılan geometri ölçülerine uygun yapılara denir. Dört eş büyüklükte üç kenarlı üç gen tabana mevcut olan piramit yapıları, kuruluşu sırasında yapımında mimarlık olarak oldukça kuvvetli bir mimari göstermişlerdir.

piramit-ici

Geometrik Yapılar Olan Piramitlerin Geçmişi
O dönemde Geometrik yapılar olan piramitler Mısır kralı firavunların ölmüş bedenlerini mumyalama yöntemi ile mumyalarlar ve bunlar ile onun önemli ziynetlerini ve zamanın bulunmaz sanat eserlerini gizlemek maksadıyla hazırlandığı sanılmaktadır.. Tabi ki şimdiye dek herhangi birisinden içinde rastgele bir şey bir mumyalanmış bir mumya veya kıymetli eşyaya bulunamamıştır. Bu yeryüzündeki Öncü olan yani birinci yapılmış olarak ehram yapıları (piramit) Sakkara’da olarak mevcut inşası ise MİLATTAN ÖNCE 2620 tarihinde bitirilmiştir. Yeni modelleri merdivenli yapısı olan geometrik yapılar olan piramitler pek çoğu bitirilememiş ya da inşası sırasında mahvolmuştur. Bunu gerçeleştirmek erken modeli MÖ 2570 senesinde inşasına yapabilmek için yapımına başlanan Meidum Ehram yapıları (piramit) olmakta, 8. merdiven uygulanmak arzulanırken bitap olmuştur.

2015-10-15_170852

Ehrem yapıları inşaatında bulunanlar ve yapımına yardım edenler durumdan feyz çıkartıp çok yukarıya yükselen piramit yapıları inşa edebilmek adına kaidesi muktedir şekilde olabildiğince büyükçe yaparak kenarları eş şeklinde açı şeklinde oluşturmanın lazım olan şekilde tasarlamışlardır. Nil yatağı çevresindeki Dahahur yerinde M. Ö 2570 senesinde yapımına üstlenmiş olan Bent ehram yapıları (piramit), 3’te 2’lik kısmı bitirebilmiş ve daha ardından henüz eski deneyimler dikkate alınıp eğiliş zaviyesi aşağı çekilmiş ve yükseltilerek daha da yükseğe doğru sürdürmeye devam edilmiştir. Bu yöntemle M. Ö 2565 senesinde titizlikle ve düzgün bir şekilde bitirilmiş olan Bent piramidi fazlaca daha rijit bir bünyeye kavuşurken, harika bir bakıldığında muntazam bir şekle de sahipti. O seneden sonrasında uygulanan bütün piramit yapıları daha küçük sabit tek açı ile yükseltilerek yapılmış edilmiştir.

Piramit-Heykelleri

Piramit yapıları Hangi insanlar tarafından İnşaatında bulunanlar ve yapımına yardım Etmiştir?
İlk başlarda geometrik yapılar olan piramitler Mısır kökenli esirler olarak kurulumuna yardım ettiği sanılıyorken 1990 tarihinde bir gezginin sürdüğü atın tepmesi ile bacağı tek boşluğa iner ve burada ki boşluk sırra kadem basmış olan bir yer altına açılır. Bulunan bu piramit edildiklerinde iş gören çalışanların ustaları olarak insanın kabiridir. Kubbeli mabet olarak da bilinen yer, duvarları işlemeli ve muhteşem bir yapıya sahiptir. Böylesine güzel bir mezarın çalışan sınıfındaki birisine yapılması, işçilerin esir olmadığının göstergesiydi. Çalışanlar gündüzleri çalışıyor ve karanlık saatlerde buradaki köylerde bulunan hanelerine gidiyordu. Daha sonra bu mıntıka yapılan kazılarda 250’den çok farklı mezar daha göstermiştir. Ustabaşının çevresindeki mezarlar güzide işçilerin mezarlarıyken normal çalışanlar biraz daha uzakta beraber halde bulunmaktaydı.

2015-10-15_170940

Ölen bütün insanlar için bir mezar kazılmakta olduğu anlaşılan bölgedeki gömü çalışmalarında mezarların girişlerinde işçilerin mevkilerini gösteren hiyeroglif yazılar ortaya çıkmıştır. Bu yazılarda “mezar inşaatı denetçisi”, “mezar inşaatı yöneticisi” gibi ibareler yazmaktaydı. Ve bu mezarlarda işçilerin küçük ölçekte heykelleri ve sanat yapıtları ve yayınları de yer almaktaydı.

Deve-Piramit

Ortalama olarak 200. 000 çalışanın görev aldığı alandaki iskelet yapıları tetkikte bulunulduğunda omurga kısmının aşırı bir ağırlığa etkisi altında bindiği meydana çıktığı bildirilmiştir. Omurgaya yüklenen inanılmaz ağırlık orada ki taş kaldırma yapısının zorluğuna alamet etmekte idi. Bu derece çaba ve iş gücü meydana çıkartan geometrik yapılar olan piramitler inşası ise için milyonlarca çalışan bu yerlerdeki semtlerde hayatlarını sürdürüyorlardı. Uygulanan gömü çalışmalarında haneler, ekmek çıkartan dükkanlar, tas, tabak gibi pek çok yılları yapıt ve ürün görülmüşken duvarlardaki resimli yazılar da nasıl ekmek imal edildiği ayrıca içecek yapıldığı üzere ayrıntılar resim ile anlatılarak zamanın kent hayatı üzerine bilgi edinebilmek da muktedir şekilde anlaşılır kılmıştır.

2015-10-15_171134

Gize piramitleri yaparken 15 milyon üzerinden daha çok kireç taşları harcanmıştır. Bu taşlar piramitlerden 300 metre uzaktaki bir taş ocağından çıkartılmış ve yine burada kesilip işlenerek hazır hale getirilmiştir. Gömülerde bu mıntıka da taşların kesilerek için lazım olan olarak oyulmuş yapılar bulunmuş çevresi oyulmaya sürdürmeye devam edilmiş ayrıca kocaman bir taş ocağının kalıntıları meydana çıkmıştır. Taş ocağından çıkartılmış olan taş oranı piramitlerde yararlanılan adet ile kesişmekteydi. Ayrıyetten piramitlerin inşasında yararlanılan taş rampalar kil ayrıca kireç taşı oltularının birleşiminden yapılan bir balçık ile sıva ile kaplanmıştır. Bu teknik aşırı sağlam ve etkili bir mimari oluştururken, küçük bir sivri bir şeyin etkisi ile de kolay bir şekilde parçalanarak ayrılabilmekte idi. Taş ocağı teşhis edildiğinde içi bu rampanın kalıntıları ile yığılıydı.

2015-10-15_171217

Sene 1954 senesinde Keops piramidinin güney kısmında bir kümbet tanılandı ayrıca enkaz tetkikte bulunulduğunda bu yerde tek geminin yatmakta olduğu anlaşıldı. Bu gemi, Mısır Firavunu Keops’un gemisiydi ve 13 sene süren yoğun çalışmanın ürünü olarak tüm parçalar birleştirilerek müzede sergilenmeye başlandı. Yılda 300. 000 insanı ziyaret ettiği müzede tamamı sedir ağacından yapılmış Dünyamızın en eski gemisi gururla sergilenmektedir. Daha sonraları benzer şekilde diğer firavunlar adına yapılmış bir kardeş gemi olduğu keşfedildi ancak burada ki gemi tahribat olmaması ayrıca tarihi önemini kaybetmemesi adına keşfedildiği oda yerinden alınmadı.

Firavunların mumyaları bir mağara içerisindeki gizemli bir kabirde göstermiştir. Eski zamanın mumyalama sistemi vesilesi ile senelerce tarih sonrasında dahi uzun bir süre simaları anlaşılır biçimde kalmış olan 40 dek mumyalanmış beden bulunmuştur. Mumyalama yapısının hangi yolla hazırlandığı bu kabirlerde duvarlara yapılmış olan hiyerogliflerden anlaşılmaktadır. Sadece karın bölgesine tek elin ulaşabileceği civarda açılmış olan küçük delikten bütün uzuvların çıkarılabildiği ve iç kısmının gizli ve önemli baharatlar ve yağlarla bulanarak doldurulduğu anlaşılıyordu. O zamanın insanları öldükten sonra yeniden dirileceğini düşünüyordu ve bütün parasını mumyalama işlemi adına saklıyordu. Çünkü dirildikten ardından bedenlerine ihtiyaçları olacaktı. Burada ki sebepten ötürü bir kişi ne kadar paralı ve önemli ise yaşamını yitirdikten sonra ardından o kadar iyi muhafaza edilecek anlamına geliyordu. Çok yüksek fiyatlı olarak mumyalama tekniği bir tek ciddi kişilere ve durumu iyi olanlara yapılırken, fakir kişiler beraber kabirlere defnediliyordu.

Yeryüzünde Önem arz eden Piramitler Modelleri ve Uzunlukları:

Sakkara Pepi II P. (52, 555 mt.)
Sakkara Piramidi (63, 17 mt.)
Mikerinos Piramidi (66, 5 mt.)
Maldum Snefru Piramidi (93, 26 mt.)
Dahahur Snefru P. (103, 95 mt.)
Dahahur Bent Piramidi (104, 85 mt.)
Kefren Piramidi (143, 56 mt.)
Keops Piramidi (145, 75 mt.)
Dohan Tapınağı (Çin Halk Cumhuriyeti)
Uxmal Tapınağı (Meksika)
Tiahuanaco (Bolivya)
Teotehuacan (Meksika)

Pyramit-Teknik-Yapisi

Piramitler Nasıl Yapılmış Olarak Bulundu?
Yapılışında çok fazla önemli piramitler Gize Piramitleri’dir ve Mikerinos, Kefren ayrıca Keops ismindeki üç pramitten oluşur. Gize Platosu’nda olan bu piramitlerin en büyüğü ve en gizemli olanı Keops piramididir.

Keops ehram yapıları (piramit) 20 yıl içinde 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2. 5 ton ağırlığındaki 2. 300. 000 adet kireç taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Toplam ağırlığı 5. 5 milyon ton olarak teşkil eden o taşların bu zaman olasılığında sıralanabilmesi amacıyla her 2,50 dk. da bir taşın dışında yerleştirilmiş olarak yapılması gerekiyordu. Burada ki sebepten ötürü şimdi bu piramidin en bilinmez kısımlarından birisi hangi yolla inşaası yapıldığıdır.

Hayranlık verici bir orantıya mevcut olan yapı, sırlarını taşların sessizliğine bıraktı. 51° 51’ 14” yamukluk ile dizilmiş olan burada ki taşlarda hassasiyetin binde tek oranında bile şaşması durumunda piramit en tepede düzgün birleşemezdi. Çağımızda bu şekilde küçük kusurlar en güzide yapılarda bile olabilir nitelikte tek müsade edilebilir olarak bakılmaktadır. Fakat durumdan 4500 sene başta kuruluşu sırasında piramitlerin üst noktası mükemmel bir noktaya getirilmiştir.

Binlerce taş nasıl olarak mevcut da 140 mt. yi geçen boylara yükseltebilmişlerdir? Bunun adına taş bloklardan yapılma kocaman rampalar kullanılmıştır. Bu rampa piramitin yakınına kurulmuş olarak taş ocağından başlayarak piramite kadar devam eden ayrıca düzenli olarak kesintisiz taş taşınmasını sağlayan bir yapısı inşa edilmiştir. Aksi şekilde asla gerçekleştirilen süre gövdesinde işi tamamlamak mümkün olmazdı. Fakat bu rampa piramit hacminin %65’i tamamlandıktan ardından 43 metre yüksekliğe ulaşır ve bu noktadan ardından ne kadar tesirli yapıldığı münakaşa mevzusudur. Nedeni ise piramidin hepsini bu rampa aracılığı ile hazırlamak için 43 mt. den 140 mt. ye erişebilmek gerekmesinden, bunun için piramit mecmu hacminin iki katı olana dek hala taşa ihtiyaç mensup olunacaktı. Bu sebepten ötürü bu düzeyden sonra piramit yapımına iç kısmından sürdürmeye devam ettirilmiştir.

pyramit

Piramit iki katmanda inşa edilmektedir. Biri piramidin inşası diğeri bu durum kral odasının inşasıdır. Kral odası piramit tabanından 43 metre yukarıda bulunmakta olarak mevcut içerisinde dış ortama açılan hava kanallarının bulunması ayrıca tavanında 60 tonu aşan düz bloklarının kullanılmış olması açısından hayranlık uyandırıcıdır. Adedi 15 ton olarak burada ki taş kütlelerin nasıl yürütülme şekli götürüldüğü haliyse, kralın odasına gidebilen geniş yollarda saklıdır. Burada karşı ağırlık mekanizmasıyla çalışan bir sistem duruyorlar olduğu açıklanmıştır ve halatlarla birleştirilmiş olarak bu terazi mekanizması ile bloklar istenilen yüksekliğe sıkıntısız kaldırılırdı.

Taşlar istenmekte olan boya yükselttikten sonrasında koyulması gereken yere götürülmek üzere 10 kişilik insan ekibi olarak piramidin yan taraflarında geçitler gövdesinde çekilirdi. Eğer bir köşe dönülmesi gerekiyor ise piramit ucu açık tünel başlarında fotoda görülen şekilde tekrar bir terazi düzeneğiyle kaldırttırılarak başka bir yön verilmekte idi ayrıca öbür tarafa gitmesi için raylara bindirilirdi. Dahası ardından bu geçit tünellerinde de 10 birey olacak şekilde ekip sayesinde gitmesi lazım olan alana civarı ittirilerek oraya varırlardı. Taşlar çekilirken oluşan sürtünme kuvvetini azaltmak içinse, çamur ve su kullanılırdı.

Piramit kenarları geçmişte şimdiki hali yapıldığı üzere merdivenli bir uslüpta yapılmamıştı. Keops piramidi 45 yüzyıllık oluşma zamanında baş kısmından 10 mt. civarı yıpranmıştır. Yüzeyin üç kenarlı üç gen yapısındaki merdiven boşlukları özel bir kirec taşı toprağıyla çevrelenerek doldurulur ve pürüzsüz, parlak bir görünüm alırdı. Özellikle son 20 senede piramitler geçtiğimiz 400 tarihten daha fazla hasar bitirmiştir. Gerek güneş ışınları gerekse iklim şartları gibi etmenler piramitlerin varlığını her geçen gün daha fazla tehtid etmektedir.

piramit-resimleri

Piramitlerin Gizemi Ne anlama gelmektedir?
mayan İngiliz matematikçi ayrıca astronomist olan John Taylor birtakım çalışmalar yapmış ayrıca elde ettiği sonuçlar Howard Vyse tarafından analiz ettirilmiş olarak sürmüştür. Bunlardan kimileri;

– Keops piramidinin taban yüzeyi dünyayı yatay olarakdan ikiye böldüğümüzde Yapılan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı Dünyamızın yarıçapı üstüne oturtmuş olursak, yüksekliği net kutup çizgisine hizalı olarak gelmiş olurdu. Yani burada mükemmel şekilde oran orantıya sahiptir.

-Keops piramidinin taban etrafını boyunu 2 katına ayrıldığında eşit olarak pi=3, 1416 rakamı bulunabilmektedir .

– Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmiştirler ki, bu günün koşulları düşünüldüğünde hayret verici bir durum şekilde görülmektedir.

– Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

– Keops piramidinin boylarının 1 milyarla çarparak net şekilde evren ile güneş aralarındaki uzunluğu (149. 504. 000km) veriyor.

, Piramitler bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. geometrik yapılar olan piramitler Ekim ayı ortasında ayrıca Mart ayının başlangıcında yre düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ayrıca yılın uzunluğunu gösterir.

, Keops piramidiyle dünyanın ilgi odağı arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış bazı rivayetler ise şunlardır;

– Geometrik yapılar olan piramitler üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eş parçaya bölmektedir.

– Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, kralın odasına yılda tek iki kez güneş dahildir. Bunlar kralın doğduğu ayrıca öldüğü günlerdir.

– Geometrik yapılar olan piramitler içerisinde radar gibi aletler çalışmamaktadır.

– Piramit gövdesinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale gelmektedir.

– Piramitin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi durumunda yoğurt haline gelmektedir.

– Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa de normale göre daha atik büyümektedir.

– Üstü açılmış pek yara, piramit yapısı içinde fazlaca daha hızlı bir sayede geçmektedir.

– Piramitlerin içi sıcak havalarda serin, soğuk havalarda ise orta sıcaklıkta olur.

– Gize Platosu’ndan geçmekte olan boylam, denizlerle karaları iki tam kısıma ayırmaktadır.

Sfenks Heykeli Hakkında Bilgiler
Gize piramitlerinden Kefren piramidini zarar görmemesi adına kurulmuş olarak teşkil eden dev tek köpek heykelidir. 70 mt. uzunluğunda ve 30 mt. yüksekliğinde olan Sfenks, çakal başlı Anubis’in heykelidir. MİLATTAN ÖNCE 2520 tarihinde inşa bulunan heykel yıl süresince Nil nehrine bakmış şekilde, nehir ulaşımı ile ziyaretçileri konuk etmektedir.

Sfenks heykeline Mısır’ı istila alan Hiksos’lar olarak geniş çapta tahribat yapılmıştı. Ardından sonrasında bu ülkenin kanunların korunması amacıyla birlikte zamanın kralı ait olarak yapılmış yüz kısmı farklılıklar uygulanarak firavunun(Mısır Kralı) yüzü işlenmiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

Bir cevap yazın