Yeni Konular

Mors Alfabesi Mors Telgrafı nedir

Mors abecesi ya da Mors, karakter­lerin ve çeşitli işlevlerin, değişen uzunluk­taki duraklama elemanları ile ayrılmış, nokta ve çizgi olmak üzere iki öğelik iş işa­reti gruplarıyla gösterildiği ikideğerli tel­graf kodu.

Mors telgrafı ya da Mors, verici ola­rak çalıştığında mors işaretlerini oluştur­mak için elle kumanda edilen bir manip­leden ya da delik şeritli otomatik bir ma­nipleden alıcı olarak çalıştığında ses okunmasından ya da bir kâğıt şerit üzeri­ne kaydedilen işaretlerin okunmasından yararlanan telgraf. Güvenlik nedenleriyle hava taşıtlarının da yararlandığı deniz ta­şıtları ile ilgili servislerde mors telgrafının kullanılması uluslararası yönetmeliklerle zorunlu kılınmıştır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir