Yeni Konular

Muğla İli İlçeleri Özellikleri Tarihi Doğal Özellikleri Nedir

Büyük kısmı Ege Bölgesi’ne, az bir kısmı Akdeniz Bölgesi’ne gi­ren Muğla ilinin güneyinde ve ba­tısında Akdeniz, doğusunda An­talya, kuzeyinde İsparta, Denizli ve Aydın illeri bulunur. İlin 9 il­çesi ve 411 köyü vardır.Muğla ili, Ege Bölgesi’nin en dağlık ve kıyıları en girintili-çıkıntılı olan köşelerinden biridir. Arazisi kalker yapısında olan bu yörede akarsuların aşındırıp düzlettiği birtakım ovalar yer alır. Birer kapalı çukur görünü­mündeki bu ovaların belli başlıları Muğla, Dirgene, Gülağzı, Yerkesik, Ula, Pisiköy ovalarıdır. Bu kapalı ovaların yanmasında yüksekliği 1 000 m’-yi aşan dağlar yükselir: Muğla’nın ku­zeyinde Oyukludağ (1 892 m), Fethi­ye’nin kuzeyinde Göktepe (2 407 m), Köyceğiz’in kuzeydoğusunda Sandras (2 294 m) gibi.

İlin en çekici özelliği kıyılarının çok girintili-çıkıntılı oluşudur. Kör­fezler karaya doğru derinlemesine so­kulduğu gibi bunları birbirinden ayı­ran yarımadalar da denize bir hayli sokulur.

Muğla ilinde, genellikle yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi görülür.  ancak, nispeten yüksek ve çok dağlık olan iç kesimlerde iklim biraz sertleşir; bu kesimlerde yağışdakı yılara göre daha fazladır. En soğuk ay ortalaması kıyılarda 10, iç kesimde 5 derece dolayındadır.

İlin başlıca akarsuları Akdeniz’e dökülen Dalaman ve Kocaçay ile il sınırı dışında Büyük Menderes’e karışan Çine Suyu ve Akçay’dır. Milas Çayı ise batıda doğrudan Ege Denizi’ne dökülür. Köyceğiz yakınındaki Köyceğiz Gölü ile Aydın ilin başlıca ki büyük gölüdür.

Muğla ili Tarihi

İlkçağ’da Karia adını taşıyan Muğla yöresi kıyılarındaki iki dev site (Halikarnassos ve Mylasa) ile ünlüydü. Özellikle Halikarnasos (Bodrum) Limam, dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mausoleion ile tanınırdı, Milas ise Bizans döneminde iyice parlamıştı. Bölge bütün Batı Anadolu gibi İran, Makedonya, Selefkiler, Bergama ve Roma egemenliğinde kaldık-   ı tan sonra uzun süre Bizans’ın oldu.   1 Muğla yöresi Anadolu’nun Türkleşmesi döneminde, XIII. yy. sonlarına doğru Menteşeoğullarının eline geçti. Önce Selçuklulara ve Moğollara bağlı kalan Menteşe Beyliği, bir süre de bağımsız kaldıktan sonra 1425, yılında temelli olarak Osmanlı Devleti’ne katıldı. Osmanlı döneminde Kütahya Beylerbeyliği’ne bağlı 14 san­caktan biri oldu. Cumhuriyet döne­minde adı Muğla’ya, çevrildi.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

İç Anadolu’nun incisi Eskişehir son dönemlerdeki gelişmesi ve bir o kadar popüler olması ile beraber …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir