Yeni Konular

Mustafa Akdağ Kimdir

Mustafa-Akdag-KimdirAkdağ, Mustafa (1913-1973). Tarihçi Mustafa Akdağ, Osmanlı zamanında da ekonomiksel ve toplum açısının düzenine dair ilk olarak araştırmaları yayımlayan bilim adamlarındandır. 1913’te Boğazlıyan’da hayata gözlerini açan Mustafa Akdağ, 1940’ta Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. 1944’te bu fakül­teye asistan olarak girdi ve “Celali İsyanının Baş­laması” adlı teziyle 1945’te doktora çalışmasını tamamladı. 1947’de fakülteden ayrılmak zorunda kalınca bir süre öğretmen okullarında tarih öğret­meni olarak çalıştı. 1951’de “Celali Fetreti 1597- 1603” adlı teziyle doçent oldu; Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’ne atandı. 1958’de profesörlüğe yükseldi. 12 Mart döneminde aleyhindeki bir ihbar üzerine bir süre tutuklu kaldı ve üniversiteden ayrıldı. 23 Nisan 1973’te Ankara’da öldü.
Akdağ tamamlayamadığı büyük araştırması Tür­kiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi’nde (1959 – 1971) Osmanlı öncesi ve 1559’a değin Osmanlı döneminin ekonomik ve toplumsal yapışım inceler. Celali İsyanları (1963) ve bu kitabın genişletilmiş baskısı olan Türk Halfanın Dirlik ve Düzenlik Kavgasindâ (1975) ise Celali Ayaklanmalarının nedenlerini, yayılmasını ve sonuçlarım ortaya koyar. Osmanlı­larda toprak mülkiyeti, halk-yönetici ilişkileri, top­lumsal düzenin bozulmasının nedenleri gibi konu­larda yazdığı yazıları da bulunmaktadır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın