Yeni Konular

Mustafa Kemal Atatürk Gazilik Unvanı Nasıl Aldı

ataturk_3244521dar43

Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilmiştir. Peki bu unvanın verilmesi için hangi kriterler geçerlidir?
Gazi kime denir?
– Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse,
– Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanın yenen komutanlara veya şehirlere devlet tarafından verilen onur unvanı,
– Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönenlere verilen unvan …

“En Büyük Gazi Mustafa Kemal Paşa”

16 Eylük 1921 tarihinde Sakarya zaferini kutlayan büyü komutan şu sözleri söyledi;
“Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakârlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, silah, insan, hayvan, arabasını vermek için hiçbir fedakârlıktan çekinmedi. Bunları vermek için büyük olgunluk ve özveri ile bağışa bulundular. Avrupa’nın en mükemmel araçlarına sahip olan Konstantin ordusundan geri kalması ve ondan üstün olabilmesi mucizevi Anadolu halkının fedakârlığına borçludur.”

Bu sözler ile Atatürk’ün çıkardığı on emir Tekâlif-i Milliye Emirleri nasıl büyük bir olgunlukla halk tarafından şevk ile uygulandığının bir delilidir.
Kurtuluş savaşı Başkomutan için dönüm noktası olmuştu.
Yunanlı ordusu Ankara’yı ele geçirme taarruzuna başladığında ve Sakarya doğusuna geçmesi Mustafa Kemal’in amacı mecburi Sakarya Savaşını başlatmak olacaktı.
Bu amaçla 12 Ağustos 1921’de Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa’yla Ankara’daki Polatlı yakınlarındaki Alagöz köyündeki cephe karargâhına gittiler. Burada ilk üç gün savaş teftişleri yaptığı Yıldıztepe İnler Katrancı bölgesinde atının ürkmesi ile yere düşen Mustafa Kemal Paşa kaburga kemiğini kırdı. Yapılan müdahalede “adale eziği” teşhisi konulmuştu. Tüm bu acılarına rağmen Mustafa Kemal Paşa çalışmalara devam etme kararı verdi. 13 Ağustos’ta Yunan kuvvetlerinin iyice yaklaştığı haberi alındı. 14 Ağustos’da Kemal Paşa Ankara’daki Milli Savunma Bakanı Refet paşa ile cepheden çektiği telgraf ile şunları belirtti;
“Düşman ileri yürüyüşe başlamıştır. Üç-Dört gün içinde meydan muharebesinin başlamasını bekliyoruz buna göre ordunun istifadesine verilebilecek ne varsa hepsinin verilmesini rica ederim”
Mesajını iletti.
Yunanlılar Sivrihisar’ı işgal ederek ilerlemeye devam ederken 16 Ağustos’ta Mustafa Kemal paşa göğsündeki acılara dayanamayıp Ankara’ya geldi. Doktor;
“Atatürk hayvanın ürkmesi ile attan düştüğü için düşüp kaburga kemiklerini kırmıştı. Çok zor nefes alıyor. Kemiklerden biri ciğerini zedeliyor nefes aldırmıyordu. Hemen bu zol haliyle plasterle kırık tarafı tespit ettik, kendileri rahat ettiler.”
Atatürk “Allah Konstantin’e yardım ediyor, fakat ben böyle de çalışabilirim.” diyerek istirahat etmesini söyleyen kişilere bu şekilde cevap vermiş ve cepheye gitmiştir.
Orgeneral Kazım Özalp anısında;
“Düşmanın hareketinde yavaşlama gördüm ve Batı Cephesi Komutanlığı’na haber verdim. Kemal Atatürk tüm ağrılarına rağmen karargâhımın bulunduğu Zafer tepesine geldi ve incelemede bulundu. Burada olayı muhakeme etti ve 10 Eylük sabahı tekrar taarruza başladık ve 13 Eylül’de dağıldılar. Bu zafer sonunda Mustafa Kemal “İlk defa ağrılarımın dindiğini hissettim.” Demiştir.
Disiplinli, azim, çalışma, liderlik, vazgeçmeme, motive eden, ileri görüşlü, Türk milletinin her şeyini yapabileceğini bilen ve vazgeçmeyeceğini bilen, Türk askerinin ordusunun kendi vatanı için canını veren…

 

İşte biz böyle bir paşanın ve böyle cesur, cesaretli, kahraman Türk askerlerinin ve yanında çarpışan olan askerlerin torunlarıyız.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Atatürk'ün Vasiyeti...

Atatürk’ün Vasiyeti…

  Uzunca bir aranın ardından tekrar bu kendi şahsına münhasır sitemizde sizlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir