Yeni Konular

Napolyon Bonapart

Napolyon Bonapart
Napolyon Bonapart

Napolyon Bonapart

Tarihin en önemli komutanlarında biri olan, Fransa İmparatoru olarak taç giymiş Napolyon Bonapart’ın biyografisi. Napolyon Fransız Devrim Savaşları ve Napolyon Savaşları sırasında tüm Avrupa’yı etkilemiş bir komutan ve siyasetçidir.

Napolyon, Korsikalı bir ailenin çocuğu olarak 15 Ağustos 1769 yılında Ajaccio şehrinde dünyaya geldi. Sekizi hayatta olmak üzere on üç kardeşten biridir. Napolyon dokuz yaşındayken ailesi Fransa’ya taşınmıştır. Napolyon abisi Josef ile birlikte Oton ve Briyen Okulları’nda okudu.1785 yılında, 16 yaşındayken Harp Okulu’nu bitirdi.

Fransız İhtilali patlak verdiğinde Napolyon 20 yaşındaydı. O dönemlerde cumhuriyetçi eğilimlere sahipti. İhtilal haberini aldığında bulunduğu bölge halkını gösterilere teşvik etmişti.Napolyon’a askeri şöhret kazandıracak ilk başarısı Toulon Kuşatması esnasında gerçekleşti.O dönemde bir topçu subayı olan Napolyon kahramanlığıyla İngilizlerin mağlup edilmesinde önemli rol oynadı. Bu başarısıyla Paris’teki yöneticilerinde dikkatini çekti ve yüzbaşılıktan tuğgeneralliğe terfi ettirildi.O dönemde Fransa’nın tüm komşularıyla savaş halindeydi. Bu durum Napoyon’a askeri dehasını gösterme şansı verdi. Napolyon ulusal bir kahraman olarak tüm ülkede kalplere yerleşti.

Napolyon 5 Ekim Sokak Çatışmaları esnasında Paris’e çağrıldı ve göstericileri bastırma emri verildi. Krallık yanlısı göstericileri bastırmayı başardı. Bu olayın ardından Napolyon, Josephine ile tanıştı. Josephine, idam edilmiş bir generalden dul kalmış iki çocuklu bir kadındı. ve Napolyon’dan yedi yaş büyüktü ama bu durum Napolyon’un ona çılgınca aşık olmasına engel olmadı. Ayrıca Josephine Paris’te geniş bir çevreye sahipti ve iyi bağlantıları vardı.

Napolyon’un şöhreti git gide artmaktaydı.O dönem devrim sonrası yeni fikirler de henüz oturmamıştı. Direktuvar idaresinin de başarısız olması halkın yönetime olan güvenini sarstı. Kral yanlıları ve cumhuriyetçiler arasındaki mücadele sürmekteydi.Ülkede bir kaos ortamı hakimdi. Dış tehditlere rağmen orduda da disiplin sağlanamıyordu. Ordudan firarlar başlamıştı ve firar eden bu askerler eşkiyalık yapmaktaydı. En sonunda Direktuvar idaresi yönetimi aralarında Napolyon’un da bulunduğu üç kişilik konsüllüğün eline bıraktı.Böylelikle Napolyon’da BaşKonsül oldu. Baş Konsüllük yetkileri oldukça genişti. Ulusal referandumla Konsüllük süresini ömür boyu olmak üzere uzattı.Konsül olarak maliyeyi ıslah etme ve kanuni düzeni sağlama fırsatı bulsa da ülke kısa süre içinde yeniden savaşa sürüklendi.

Napolyon kazandığı zaferlerle otoritesini güçlendirme fırsatı buldu. Fransa’ya pek çok toprak kazandırdı.1804 yılında resmen imparator unvanını aldı. İtalya’ya yaptığı seferden dönüşünde beraberinde getirdiği Papa’ya imparatorluğu takdis ettirdi.Ancak bunu izleyen tarihlerde Napolyon, düşman ülkelerin oluşturduğu yeni bir koalisyon ile karşı karşıya kaldı.

Napolyon tahta varis verebilmek amacıyla Josephine’den ayrılıp Habsburg Prensesi Marie-Louise ile evlendi.Bir yıl sonra oğlu Napolyon II dünyaya geldi.Napolyon’un veliahtı doğduğu gün Roma Kralı ilan edildi.

Napolyon’un düşüşü 1811 yılında Rusya Seferi ile başladı.Sert kış koşuları ve salgın Fransız Ordusu’nu yarısından çoğunu telef etti.Napolyon’un Rusya yenilgisi düşman ittifakına cesaret verdi.Düşman ordularının Paris’e yaklaşması üzerine Napolyon tahtan çekilmek zoruda kaldı. Napolyon yılda 2 milyon Franklık gelirle Elba adasına sürüldü.

Napolyon’un yokluğunda yabancı hükümdarlıkların etkisiyle Devrim öncesi yönetimde olan Bourbon hanedanından XVIII.Louis tahta çıkarıldı. Halk ve ordu bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Bu durumdan haberdar olan Napolyon, tahtan çekilmesinde on ay sonra 1000 kişilik küçük bir maiyetle Paris’e döndü Böylelikle II.İmparatorluk Devri başladı.Ancak bu hükümdarlık dönemi uzun sürmedi. Prusya ve İngiltere tarafından Waterloo Savaşı’nda yenilgiye uğradı.Amerika’ya kaçma planı da başarısız oldu ve yakalanarak Saint Helena adasına sürgüne gönderildi. 5 Mayıs 1851 yılında bu adada vefat etti.İngillizler ölünün Fransa’ya nakline engel olmaya çalıştılar ve bu yüzden kemikleri vatanına ancak 1840’ta getirilebildi.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir Yorum

  1. Just wanted to say thank you!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir