Yeni Konular

Osmanlı Devletinin Doğuşu

Osmanlı Devletinin Doğuşu
Osmanlı Devletinin Hızla Büyümesinin Nedenleri

osmanliarmasiOsmanlı Devleti 1300 Yılında ortaya çıkmış olarak kabul edilir . Anadolu’nun kuzey-batısında, Söğüt adlı küçük bir kasaba ve civarında Osman Gazi’nin başkanı olduğu bir topluluk aslında 1300 yılından daha. önce de vardı, hattâ Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi de bu topluluğun başkanı idi. Ertuğrul Gazi 1281 yılında öldükten sonra başkanlığı Osman Gazi devralmıştı.

Osmanlı Devletinin Hızla Büyümesinin Nedenleri
Osmanlı devletinin ilk dönemlerindeki niteliğini incelediğimizde başta sıraladığımız sorular da cevaplanmış olacak. Fakat önce daha başka sorular çıkıyor önümüze: kimlerdi kendilerine “Osmanlı” diyen bu kişiler? “Osmanlı” toplumu 13. yüzyılın insanlarında ne gibi şartlar içinde yaşıyordu ki, 14. yüzyıl boyunca Anadolu ve Balkan. larda hızla yayılıp önemli bir devlet haline geldi? Dikkatimizi sadece Söğüt kasabasına, bu kasaba çevresinde yaşayan ve Ertuğrul Bey oğlu Osman Bey’in adıyla anılan küçük topluluk üzerine çevirirsek, Osmanlı devletinin gelişmesini layıkıyla açıklayamayız. önce, 13. yüzyılın sonlarında Anadolu’ daki ve Anadolu’yu içeren genel bölge olarak Batı-Asya’daki siyasal, toplumsal ve ekonomik durumu tekrar gözden geçirmek gerekir ki, 1300 yılında Osmanlı toplumunun daha geniş bir çerçeve içindeki yerini saptayabilelim

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

Bir cevap yazın