Yeni Konular

Osmanlı’nın Kadın Şairleri

3f66c1a030242456e950bd7e52063ab2Osmanlı İmparatorluğu Kadın Şairleri

Öncelikle,Osmanlı devletinin kadın şairleri üzerine yapılmış araştırmaları da gözden geçirmek isteyen bir araştırmacı hayal kırıklığına uğrayabilir.Çünkü,bu hayal kırıklığı kadın şair sayısının azlığı ve bunlar üzerine yapılan araştırmaların sayısının da azlığını sergilemektedir.
Geleneksel dönemde edebiyat ve tenkidinin yerini tutan tezkirelerle sınırlı kalan edebî araştırmalarda bulunan kadın şair sayısı iki elin parmaklarından maalesef çok az fazladır.Tezkirelerin sınırlı ifade kalıplarına sıkıştırılmış olarak birbirine benzer cümlelerle tanıtılmış olması ve bir çoğunun eserleri dahi elimize ulaşmış olmayan bu kadın şairler hakkında doyurucu araştırmalara ulaşamamaktayız.
Tanzimat dönemi sonrasında sayılarında artış görülen kadın şairler üzerinde ise ciddi birkaç çalışmanın varlığına rağmen;halen kadın şairlerimizi başlangıçtan itibaren ele alarak ortaya gerçek bir panorama çıkaracak büyüklükte sistemli bir çalışmanın da henüz yapılmadığı aşikârdır.
-Zeynep Hatun
-Adile Sultan
-Mihri Hatun
-Fıtnat Hanım
-Tevhide Hanım
-Feride Hanım
-Ani Hatun…..

 

ZEYNEP HATUN

2015-03-22_142100
Divan şiirinin ilk kadın şairidir.15.Yüzyılda yaşamış olan bir kadı kızı ve bir kadı eşidir.Rakibi olan Mihri Hatun ile aralarında latifeler ve karşılıklı şiir söyleşmeleri de olmuştur.Divanı,Sultan Mehmet adına düzenlenmiştir.Zeynep Hatun genelde şiirlerinde,kadının isteklerini ve dileklerini de açgözlülük olarak nitelendirir ve döneminin kadınının aşağılık konumundan sıyrılma isteğini vurgular.Zeynep Hatun,bir şair olarak kabul edilebilmek için,arzularının “merdane” olmasını ister. Tıpkı mütevazi bir erkek gibi,bilge olmak isteğini anlatır.Sevecenlik gibi kadına özgü bazı duyguları, zayıflık veya ruhsal bir eksiklik olarak nitelendirir. Aşık Çelebi’nin yazmış olduğu “Mesairus Şuara” adlı kitapta ise Zeynep Hatun’un yaşamının son dönemlerinde şiiri bıraktığını ve inzivaya çekildiğini anlatılır.

MİHRİ HATUN

2015-03-22_142139
1461’de Amasya’da doğmuş ve 1506’da yine burada vefat etmiştir.Asıl adı Mihrünnisa ya da Fahrünnisa olduğu bilinmektedir. “Mihrî” mahlasını da kendisi de bir şair olan babası Mehmet Çelebi bin Yahya’dan almıştır.Hiç evlenmediği bilinmektedir.Sultan 2. Bayezid ve oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya Valiliği sırasında kentte toplanan aydın ve sanatkarların meclislerine katılmıştır.Mihrî Hatun,Zeynep Hatunla birlikte adı bilinen ilk Türk kadın şairlerindendir.
Güzelliğiyle bölgede büyük ün salan Mihri Hatun,yalın bir dille yazmış olduğu kaside ve gazelleriyle tanınmıştır.Diğer divan şairi olan kadınlardan aşk temasını çekinmeden kullanmasıyla ayrılır.Şair Necati Bey’i kendisine model aldığı ve yazdığı şiirlerini de Necati Bey’e gönderip fikrini öğrenmeye çalıştığı da bilinmektedir.Söylentilere göre Necati Bey ile aralarında duygusal yakınlaşma yaşanmıştır.Ayrıca şiirlerinde,Abdurrahman Çelebi ve İskender Çelebi’ye karşı duyduğu aşklara dair ipuçlarına da rastlanmaktadır. Mihri Hanım Divanı 1967’de Moskova’da basılmıştır.

 

ADİLE SULTAN

2015-03-22_142218
1825’te İstanbul’da doğmuş ve 1898’de yaşamını yitirmiştir.Sultan II. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan’ın kızı ve Sultan Abdülmecit’in de kız kardeşidir.Sarayda özel eğitim görmüştür.Kaptan-ı Derya ve daha sonra Sadrazam olan Mehmet Ali Paşa ile evlenerek,önce üç çocuğunu,sonra eşini ve ardından da genç kızı Hayriye Sultan’ı kaybedince büyük bir acıya boğulmuştur. Nakşîbendi tarikatına girmiştir. Şiirleri ise 1996’da “Adile Sultan Dîvânı” adıyla yayınlanmıştır. Şiirleri genellikle çocukları,kaybettiği eşi ve yine kaybettiği kızı Hayriye Sultan’ın ölümlerinden duyduğu derin acıyı yansıtan manzumelerden oluşur. Leylâ ve Fıtnat Hanımlardan daha az başarılı bir şair sayılmıştır.Aruzun yanı sıra hece ölçüsüyle de çokça şiirler yazmıştır. Türbesi de İstanbul Eyüp’tedir.İstanbul’da pek çok eser bırakırken,ayrıca babası onun adına birçok eser yaptırmıştır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir