Yeni Konular

Pargalı İbrahim Paşa kimdir nasıl öldürülmüştür Niye öldürülmüştür

pargali-sdar14Adı Pargalı Damat İbrahim Paşa (1493-15 Mart 1536) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.Bugün Yunanistan?da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. 6 yaşında İstanbul?a getirildi. Kanuni?nin şehzadeliği sırasında Manisa?da onun maiyetinde bulundu. Kanuni İbrahim Paşa?yla beraber yemek yer, yan yana konmuş yataklarda beraber yatar kalkardı.Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul?a geldi ve Osmanlı Devletinde çeşitli görevlerde bulundu.

1521?de Belgrad?ın Fethinde görev aldı. 1522?de Rodos seferine katıldı. 1523?te o zamanki usullere aykırı bir şekilde sadrazamlığa getirildi. 1524?te Kanuni?nin kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır?da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı.

Daha sonra Anadolu?daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu?da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya İmparatorunu Osmanlı Sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması?nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz?i aldıktan sonra Kanuni?ni kuvvetleri ile birleşti ve Bağdat?ın fethinde görev aldı.

Pargalı, frenk, damat, makbul ve maktul lakaplarıyla anılan İbrahim Paşa, Irakeyn Seferi sırasında yaptığı bazı uygulamalar sebebiyle Padişahın güvenini kaybetti. Bazı tarihçilere göre Kanuni?nin eşi Hürrem Sultan ve defterdar İskender Çelebi?nin kötülemelerinin de bunda etkisi oldu. 15 Mart 1536 akşamı Kanuni her zamanki gibi İbrahim Paşa?yla akşam yemeği yedi. Ertesi sabah cesedi sarayın önünde boğulmuş olarak bulundu. Yaygın inanış, Hürrem Sultan?ın padişah üzerindeki nüfuzu bakımından kendisine rakip olarak gördüğü için öldürttüğü, hatta bizzat kendisinin öldürdüğüdür.

Kanuni Sultan Süleyman, devletin en yüksek makamına çıkardığı Pargalı Damat İbrahim Paşa?nın ölçüyü kaçırdığını düşünmeye başlamıştı.Padişah bir ramazan akşamı İbrahim Paşa?yı iftara çağırdı. Tatlı bir şekilde uzun uzun sohbet ettiler. Kanuni Sultan Süleyman ona ?Bu gece sarayda kal? dedi.Sadrazam yatmak için, hazırlanan odaya geçti, tatlı bir uykuya daldı.Aynı anda Cellat Kara Ali oraya girdi, yağlı kemendi onun boynuna doladı. Sadrazam İbrahim Paşa uyandı, bir süre direndi ama faydasız? Cellat Kara Ali çok güçlüydü.
Yan odadaki Padişah, boğuşma seslerini duyuyor ve sonucu bekliyordu.Sadrazam Damat İbrahim paşa son nefesini verdiğinde 41 yaşındaydı. (15 Mart 1536)Padişahın bir numaralı adamıydı. Saraya damat oldu ?Makbul İbrahim Paşa? unvanını aldı, sonra Padişah tarafından boğdurulup ?Maktul İbrahim Paşa? oldu.
Görkemli hayat acı bitti.

13 sene sadrazamlık yapan ve Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa, bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayından başka, İstanbul Mekke Selanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paşa Camii ve Kavala?da Cami Mescid Mektep Medrese Zaviye Hamam ve Çeşme gibi eserler inşa ettirmiş ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir