Yeni Konular

Psikanalizin Temeli; Neden Freud?

PSİKANALİZİN TEMELİ; NEDEN FREUD?

Nüfus kağıdındaki ismiyle Sigismund Scholomo Freud, bilinen adıyla Sigmund Freud 6.Mayıs.1856 tarihinde, o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Moravya’da, Musevi bir tüccar olan babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelmiştir. Ailesi ile birlikte 4 yaşında Viyana’ya taşınır.

freud un psikanalizi

 

PSİKANALİZ DÖNEMİ ÖNCESİ FREUD

Lise yıllarında Latince, İngilizce, Fransızca, İbranice, İspanyolca ve İtalyanca dillerini öğrenen Freud, 1881 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun olur ve 1883 yılında ünlü beyin cerrahi ve nöropatoloji uzmanı Dr. Theodor Meynert’in psikiyatri kliniğinde asistanlığa başlar. 1896 yılına kadar Paris, Berlin ve Viyana’da hem eğitimine devam eder, hem de hasta kabul eder. Bu dönemde kendisine histeri şikayeti ile başvuran hastalarına elektroterapi ve hipnotizma uygular. 1896 yılında babasının ölümü üzerine 10 yıllık bir kendini bulma sürecine giren Freud, bu sürecin sonucunda 1897’de Oedipus Kompleksi ve  1900’de Düşlerin Yorumu adlı iki eser hazırlar. 1908 yılında Viyana Psikanaliz Derneği’ni kurması, kendisi ile birlikte psikoloji tarihinde de bir dönüm noktasıdır.

psikanalizin-temeli

 

PSİKANALİZ NEDİR?

Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz, tamamen Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine kurulmuş ve hastaların bilinçaltı, bilinçdışı ve bilinçüstü davranışlarının tamamen birbiri ile etkileşimde olduğunu söyleyen bir kuramdır. Özellikle bireyin gelecekteki yaşamını etkileyen çocukluk döneminin ilk ilişkilerine eğilen psikanaliz, bu dönemdeki oluşumlar negatif ise, birey hatırlamasa dahi bunların yetişkin olduğunda hayatının temelinde olacağını söyler.

psikanaliz

PSİKANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Psikanalizde kullanılan temel yöntemler; serbest çağrışım, aktarım, karşı aktarım ve rüya analizidir. Serbest çağrışım, hastanın bastırılmış çatışmalarını, hislerini ve düşüncelerini ortaya çıkartmak için, aktarım ve karşı aktarım, hastanın terapistine önceki ilişkilerinden getirdiği öfke, nefret, güvensizlik gibi duyguları aktarması için, rüya analizi ise hastaların görmüş oldukları rüyaların, bilinçaltı duygu ve düşünceleri ile bağlantı kurulabilmesi için yapılan analizlerdir. Psikanalizde

terapist sadece dinler ve hastada bir açık kapı gördüğü anda yorum yapar. Genellikle psikiyatr denildiğinde hatırlanan hastanın bir kanepeye uzanmış görüntüsü, psikanaliz terapilerinde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Böylece hastanın terapistinin gözleri etkisi altında kalmadan, serbestçe tamamen bilinçaltı düşüncelerine odaklanarak kendini ifade etmesi sağlanır.

psikanalize-yaklasim

PSİKANALİZ İLE İLGİLİ KARŞIT GÖRÜŞLER

Bu terapinin oldukça uzun süreli ve maliyetli oluşu, terapist ile iletişim kurulamıyor görünmesi, sadece Freud’un önceki hasta tecrübelerine dayanan bir kuram olduğu ve bilimsel geçerliliği olmadığı, önceki hastalarının genellikle kadınlar olması sebebiyle Freud’un cinsellik üzerine bu kadar düşmesi, psikanaliz yöntemi hakkında ileri sürülen antitezlerdir.

psikanaliz

   

Hakkında

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın