Yeni Konular

Pusulayı Gerçekten Çinliler mi İcat Etti ?

e870342dbf0f40c7b6798eb527b36586Pusulayı Gerçekten Çinliler mi İcat Etti ?

Evet,  yanlış duymadınız.Pusulayı çinliler değil müslümanlar icat etmiştir.Hepimizin hayatında doğru olarak anlatılan fakat iç yüzünün bilinenden tamamıyla yanlış olduğunu yada aslından daha değişik şekilde gerçekleştiğini öğrendiğimiz birçok hadise olmuştur. Bu yanlışlardan birisini de pusula örneğinde görüyoruz.

Öncelikle bu yanlış öğretilen şeylerin, bilgilendirmelerin ana sebebinin kendi tarihi kaynaklarımıza yönelmeyip batı tarihi kaynaklarının etkisi altında kalmamızdan zuhur ettiğini belirtmek isterim. Fuat Sezgin Hoca’nın İslam’da Bilim ve Teknik adlı eserinde coğrafya ve denizcilik ile ilgili ve asıl konumuz olan pusula hakkında ezber bozan bilgiler içermektedir.Her Türk vatandaşının bence başvurması gereken bir kaynak olma özelliği taşır.

Şimdi asıl konumuza dönüp daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışalım.Bildiğimiz üzere pusula insanlık tarihinde ayrı bir önem arz etmektedir. Günümüzde globalleşme denilen dünyanın küçük bir köy haline geldiği görüşünün ana saiklerini oluşturan ortaçağda deniz seferlerinin haritaların ve daha birçok alandaki gelişmelerde müslümanlar çok önemli roller üstlenmiştir.Bir başka açıdan bakarsak pusula günümüzde dünya tarihine de ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Müslümanların denizcilikteki tecrübeleri ve katkıları olmasaydı, dünyadaki ticari alışverişler hızla artmayacak ve yeni kıtaların keşfi gerçekleşmiş olamayacaktı. Bu gelişmeler çok daha ileri tarihlerde meydana gelmiş olacaktı. Sonuç olarak insanlık bugün gelmiş olduğu noktadan daha geri bir noktada olacaktı.

Pusulanın icad edilmesinden önce insanlar deniz seferlerinde yönlerini, yıldızları, rüzgarı, güneşi, sahilleri takip ederek buluyorlardı. Hava şartlarından dolayı kışın deniz seferine çıkılamıyordu. Pusulanın icadı ile birlikte insanlar bu imkanlardan bağımsız bir şekilde bulma kolaylığına ulaştılar. Artık kışları bile deniz yolculuğuna çıkıp ticaret faaliyetlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlardı.

Pusulayı M.Ö 3. yüzyılda Çinlilerin keşfettiğini söylüyorlar.Fakat Çinlilerin bulmuş olduğu şey mıknatıs taşının yön bulma özelliğidir.Ancak onlar bunu yön bulmaktan ziyade ”fengshui” yani insanın çevresi ile uyumlu yaşamasını temel alan bir çin öğretisi için kullanıyorlardı.Tarihi kaynaklarda Çinlilerin yön bulmak için kullandıkları asıl pusulanın 11. yüzyıldan itibaren başladığı geçmektedir.Onarın bunu yabancılardan öğrendiklerini söyleyen rivayetler vardır.Burada sözü edilen yabancıların Araplar olma ihtimali yüksektir çünkü Araplar 11. yüzyılda Araplar Hint okyanusu ve Çin arasındaki deniz ticaretinin hakimiydiler.Burası ilginçtir ki o da Avrupalıların büyük çoğunluğu Çinlilerle karşılaştıklarında kendi pusulalarının onlarınkinden daha iyi olduğunu söylemekteydiler.

Pusulanın tarihi gelişiminde Avrupalıların faydalandığı fakat kaynak olarak göstermediği en önemli şahıs İbn Macid’dir.Avrupalıların bu bilgileri haçlı seferleri esnasında aldığı tahmin edilmektedir.Esasında Avrupanın Orta Çağın karanlık tarihininden aydınlığa geçişinin haçlı seferleri esnasında müslümanlardan almış oldukları bilgiler sayesinde olmuştur. İbn Macid’e tekrar dönecek olursak düşünürümüz o tarihlerde kendi döneminin en önemli denizcilerinden birisi olarak tanınmış biridir.Birleşik Arap amirlikleri coğrafyasında birçok deniz seferine katılmış denizcilik alanında hem teorik hemde pratik alanda birçok çalışma yapmıştır. Eserlerinde pusulanın nasıl geliştirildiğini rahatlıkla görmüş bulunuyoruz. Bununda değişik yollarla yani büyük ihtimalle haçlı seferleri esnasında Avrupalılara geçtiği bilinmektedir. Son olarak pusulanın o dönemde araplarla yakın deniz ticareti ilişkisi bulunan Portekizlilerin tarihi kaynaklarında Araplar tarafından geliştirildiği belirtilmektedir.

Yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız amacımız sizleri biraz olsun doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Müslümanların dünya tarihine yapmış oldukları çok büyük katkıların bilinmesine rağmen Avrupalılar bunu maalesef gizlemektedirler.Yetmiyormuş gibi bir de bunu kendilerine mal etmektedirler.Biz müslümanlar açısından bu durum kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir.Bence burada yapmamız gereken şey tarihi doğru kaynaklardan öğrenmek müslümanların da dünya tarihine büyük katkılarının olduğunu bilmek ve gelecek nesillere bunu aktarmaktır.Sağlıcakla kalın.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Beyninizi Açacak Videolar

Beyninizi Açacak Videolar

Tedx boş vakitlerinizde vaktinizi doldurmanız gereken videolar paylaşıyor. Bu kadar gereksiz videolar arasında kaliteli olarak …

Bir cevap yazın