Yeni Konular

Pythagoras Pisagor Kimdir

Pythagoras (Pisagor)
Pythagoras (Pisagor)

Pythagoras Pisagor Kimdir “Düşünce adamı (Filozof) olarak yaşamanın yanında bir de bu buna gönül vermiş bilim adamı olarak olmak gerekir” ifadesini geldiği zamanlarda yaşayan o zamanların düşünürü olarak teşkil eden matematik eğitimlerinde öğretilen “Pisagor Denklemi” nin de isim babasıdır.
Sokrates daha önceleri düşünürler ve felsefeciler arasında fazlaca değerli başka tek ismi oluşturan Miletos mektebinin çok fazla zorlu ve güçlü rakipler arasından biri şeklinde biliniyor olan Pythagorasdır. (Pisagor). Fakat önem arz eden bir bilime gönül vermiş bilim adamı oluşuna rağmen, ruhun ölmeyeceği ile insan hayatını şekillendiren oluşturan nizamlar vb. üstünde da daha fazla ilgi alaka göstererek felsefenin doğmasına kocaman bir katkıda göstermiştir. Antik referanslara göre, Pythagoras bir düşünmeci biri ve bilim adamı olarak yaşamanın yanında ve etrafında , 48. Olimpiyatlarda yumruk dövüşü kategorisinde madalya almış olacak kadar da mutekir kuvvetli bir yapıya da sahip olmuştur.

 

Orpheusdan 200 sene sonra, (I. Ö. 570) Samos (Sisam) ceziresinde dünyaya gelen Pythagoras “Orpheic” öğretisini görüp görmesinden sonrasında da Samos tiranı Polykrates’e aleyhinde olmasından dolayı olduğu için adasından giderek yani bırakarak Mısır’a yol aldı. Hermes mabedinde yaşamış olan düşünür ve felsefeci burada yirmi iki yıl Osiris keşişleri ile beraber ortak kalmış ve büyük ustalığa kadar gitmiştir. Bu zamanda İran Kralı Gambis, Mısır’ı işgal altına almak için sararak|kuşatma|yayılıp kuşatarak|işgal ederek bir çok hermetik keşiş ile birlikte Pythagoras’ı da köle|tutsak etmiş olarak Babil’e sevk edip sürmüştü. İtimatını kazanmış olduğu ve aldığı Bâbil İmparatoru vesilesi ile Feni­ke, Kaide ve Hindistan’ı gezerek ilk fikir ve bakış açıları edinmiş olan Pythagoras, Sümer uygarlığının yaşayabilen tüm yapıt ve kitaplarını tetkik etme ve bakma imkanı bularak, Baal ibadethanesine katılarak on iki yıl zaman kalmıştır. Sümer rahipleri ceza yerinde Mısırlı inisiyeleri kendi zatlarını onayladıkları ve kabul ettikleri için “güneş odaklı” itikat düzeninin hakim olduğu bilgilerinin bütün gizemlerini ona da söylediler.
Pythagoras otuz dört yıl sonra, artık İran egemenliği altına girmiş olan Sisam’a dönmüş oldu. Öğretilerini ve Bilgilerini Delph tapınak yerindeki rahiplere vermekte zorluk yaşamasından dolayı bir sene sonrasında Güney İtalya’daki gönençli Yunan şehirlerinden biri olarak teşkil eden Crotana’ya geçti ve kendisinin mektebini eğitim öğretim yerini kurmuş oldu. Talebelerine ahlaklı olmayı, siyasi görüşü ve din öğretilerini öğretmekte ve bu bilimlerin tümüne “mathematalar” demektedir. Her­mes ayrıca Baal ibadetgahlarında edinmiş olduğu ezoterik kaynaktaki bilgilere kaynaklara dayanan öğretisine Yunanca “ermiş olanlar” anlamını içeren ifadesi yani “Epifani” (Yunan­ca: epiphany, tecellî [tanrı ya da tanrıçaların insan biçiminde görünmesi) adı verildi. Ezoterik anlamda ulaşılabilecek son nokta sayılan “Epifani’lik” (ermişlik) mertebesinin îslâm felsefesindeki anlamı “evliyalık” olarak diyebiliriz veyahut söylenebilir. Pythagoras’ın Mektebine başlangıcı için (Hermes ve Baal okullarında olmuş olduğu gibi) çok sıkı düzenli taharriler (araştırmalar) ve taramalar ile sınavlardan sonra gelen, sırlı ve gizli olan onaylanma ve kabul törenlerine bağlamıştı. Zaman geçtikçe , öğretisine red edilenler okula karşın savaşmaya başladılar. Baş kaldırma sonunda tapınak-okul yerle bir edildi, Pythagoras da yanarak öldü. Bir başka rivayete göre ise düşünür yine güney İtalya’da bir Yunan kenti olan Metapontion’a kaçabildi ve ayrıca orada can verdi.

 

Pythagoras öğretisi “Orpheic” kült un fazlaca ölçüsünde ve etkisinde kalmış, ezoterik bir dinî tarikât şekilde irdelenme ve müzakere edilmektedir. Bu şekilde durmasına karşın, bilim ve sanat ile de çok titizlikle taalluk etmiş, en önemlisi de matematik, astronomi ve müzik konularında ciddi savlar sunmuştur.

 

Felsefe yılları penceresinde, Pythagoras Okulunun üç ciddi özelliği var:

1 – İlk çağlardaki Yunan felsefesinde, İyonya’da faaliyete açılmış olarak Doğu geleneği zıttı şekilde, Batı geleneğini simge ve temsil eder.
2 – Pythagorasçı Mektebi felsefeyi doğurmuş olan şekli değiştirmiştir. İyonya’da düşünen kişiler salt teorik tasası ile, öğrenmek ve bilebilmek maksadıyla felsefeyi tarif ederken, Pythagorasçılar felsefeye pratik anlamda yakınlaşmışlardır. Hedef anlamak ya da bilmeye çalışmaktan daha fazla önem teşkil eden, arınmak ve bilgi yo­luyla şeffaf bir hale vararak has bir kişiliğe bürünmek, Kainatın ruhuyla bir olmaya çalışmaktır, bir olmaktır ve tamamlanmış olup, birlik olmaktır. Diğer bir ifade ile felsefeyi mevcudiyetinin ayrıca ne sebeble ne şekilde meydana geldiğiyle ilgili üzerine tarifi ifadesini çıkararak, bir hayat şekli formuna çevirebilmişlerdir.
3 – Felsefede “madde” dışında onun üzerine “form”, “nitelik” üzerine “nice lik”, “fizik” yerine de “matematik” konseptleri Pythagorasçı mektep ile beraber ortak şekilde ön plana çıkmıştır. İyonyalıların her şeyin kendisinden doğmuş olduğu maddî neden şekilde alabiliyor olması esas kökünü Pythagoras matematiksel ilkeler şeklinde tarif etmişlerdir.

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın