Yeni Konular

Ses titreşimi nedir Ses titreşiminin kullanıldığı meslekler nelerdir

Ses,maddelerin titreşimleri sonucu meydana gelen mekanik bir dalgadır.Dalgalar; mekanik ve elektromanyetik dalga olmak üzere iki çeşittir. Mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgaların tam tersine enerjilerini aktarmak için belli bir ortama ihtiyaç duyarlar. İşitsel iletişimde ses titreşimleri esastır. Ses titreşimleri olmasaydı kulak zarımız titreşmez ve sesleri duyamazdık

Ses titreşimleri en çok meslek grubu olarak radyo, telefon ve televizyonlar ve telekomünikasyon ile ilgilenen dallarda görülmektedir. Haberleşme meslek dallarında Cep telefonu, telsiz ve daha bir çok araç ses tirtreşimleri sayesinde olmaktadır.Teknolojik gelişmelerin merkezinde her alanda ses titreşimlerinden faydalanılır. Televizyon, bilgisayar, uçak, helikopter gibi araçlarda ses titreşimi ile görüntü ve haberleşme sağlanır.

Müzik dalı ise tamamen ses titreşimleri üzerine kurulmuş bir meslektir.Şarkı yapımında, sanatçıların okuduğu şarkılar ve kayıtlarda bunların kullanıldığı aletler ses titreşimleri üzerinedir.

Ultrasesin Üretilmesi

Ultrases üretiminde bir teli bir zarı titreştirmek gibi işitilebilir ses üretim yöntemlerine benzer birçok mekanik yöntem olmasına rağmen ultrases üretiminde piezoelektrik olaylardan yararlanılır. Piezoelektrik olay basitçe mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren aletlere Transduser denir.

Ultrasonik Muayene Yöntemleri

Farklı akustik dirence sahip iki ortamın oluşturduğu arakesite varan bir ultrasonik dalga kısmen ikinci ortama geçer. Ultrasonik muayene ile malzeme içinde farklı akustik dirençli bir hatanın saptanmasında ses dalgasının yansıyan veya geçen kısmının ölçülmesi esasına dayanan iki farklı test yöntemi kullanılır.
1) Puls-Eko (yankı) yöntemi: Bu yöntemde hatanın belirlenmesi ultrasonik dalganın yansıyan kısmının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Burada bir Transduser hem alıcı hem de verici olarak görev yapar. Çok kısa elektrik pulslarının transdusere uygulanmasıyla üretilen ultrasonik dalga malzeme içine gönderilir. Dalga malzeme içinde ilerlerken aynı transduser alıcı olarak çalışmaya başlar. Arka cidardan yansıyan ultrasonik dalga transdusere ulaştığında mekanik titreşimler elektrik pulslarına dönüştürülür. Bu şekilde ultrasonik dalgaların azalan genlikte malzeme içinde yansımalarıyla Ekranda bir dizi ardışık arka cidar yankıları elde edilir. Yankılar arasındaki geçen zaman aralığı Katot ışınları tüpü ekranında ölçülebildiğinden yatay skaladan hatanın yeri düşey skaladan da hata büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi elde edinilebilir.

Puls-eko yönteminde hata saptanması
2) Doğrudan iletim yöntemi: Bu yöntemde ise test parçasının bir yüzüne verici transduser diğer yüzüne ise alıcı transduser yerleştirilerek ultrasonik dalgalar malzeme içine gönderilir. Nüfuz ederek malzemeyi geçen dalga huzmesinin genliği ölçülür. Böylece malzemenin içyapısı hakkında bilgi edinilir. Bu yöntemle hatanın yüzey derinliği tayin edilemez.

ULTRASESİN ETKİLERİ

Fiziksel etkileri:
a)Kabarcık oluşumu: Yeterince büyük şiddetli ultrases dalgaları sıvılarda kabarcıklanma yaratır. Bu yol ile sıvı içinde bulunan katı cisimciklerin ve bakterilerin parçalanması sağlanır.
b)Isı etkisi: Farklı ortamlarda ve farklı ultrases dalgaları ile yapılan deneyler ses titreşim enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü ve ortamın ısındığını göstermiştir.
c)Sis oluşumu: Bir sıvı içinde ilerleyen şiddetli bir ultrases dalgası hava-sıvı sınırında yansıdığı zaman sıvı molekülleri püskürür ve sıvı yüzeyinde bir sis tabakası gözlenir.
d)Gazdan arıtma: Bazı durumlardakatı ve sıvı içinde çözünmüş bulunan gazların arıtılması gerekebilir. Bu amaçla gazdan arıtılmak istenen madde ultrasese tabi tutulur.

Kimyasal etkileri:
Reaksiyon hızlanması oksitlenme bileşim bozulması kristallenme kaynama sıcaklığı değişmesi molekül zincirlerinin parçalanması?

Biyolojik etkileri:
a)Isı etkisi: Ultrasese maruz kalmış bir organın sıcaklığının arttığı gözlemlenir.
b)Mikro masaj etkisi: Ultrases bir organda yayılırken hücre grupları periyodik basınç değişimine maruz kalır. Bu olaya sesin mikro masaj etkisi denir.
c)Elektriksel etkisi: Bazı protein veya selüloz molekülleri gibi iri biyolojik moleküller piezoelektrik olayı gösterirler. Ultrasesin oluşturduğu basınç değişimi iri biyolojik parçacıkların elektriksel kutuplanmasına yol açar.
d)İvme etkisi: Ultrases titreşimini alan bir ortam parçacığı oldukça büyük mekanik ivme ile titreşir.

Ultrasesin Kullanım Alanları

Sanayide Kullanımı:
?Met@llleri ince toz haline getirmek.
?Çok ince tanecikli fotoğraf emülsiyonları hazırlamak.
?Cıva altın.. vs?i gaz ve sıvılarda süspansiyon haline getirmek.
?Özel aaaal alaşımları yapmak.
?Gaz karışımlarından gazları ayırmak.
?Fabrikaların kirli gaz ve suları içinde süspansiyon halinde bulunan maddeleri çökerterek kurtarmak.
?Fabrika bacalarından çıkan gazları temizleyerek çevre havasının kirlenmesini önlemek.
?Tekstil kaplama saatçilik gibi aşırı temizlik isteyen sanayi kollarında temizleme işlemini yapmak.
?Meşrubat sanayinde şarabı eskitmek birayı yabancı mayalardan arıtmak şuruplarda enzimleri glikoz gibi diğer ürünlere dönüştürmek sütü sterilize etmek.
?Sert maddeleri delmek ve işlemek üzere ultrasesli matkaplar yapmak.
?Elektrik ve elektrik sanayisinde ultrasesli kaynak makineleri elektronik geciktirme kanalları yapmak.
?Dökümcülükte erimiş aaaalleri gazdan arıtmak kristal büyümesini kontrol etmek.
?Ultrasesli hızölçerleri yapmak.
?Ultrasonik çamaşır ve bulaşık makineleri.
?Deniz dibi haritalarını çıkarmakta kullanılan Sonar Cihazları ve Denizaltı gemilerin çevrelerini kontrol etmek için kullandıkları aletler ultrasonik dalgalarla çalışan bir cins radardır.
?Deniz yolu ile ihracat esnasında uzun süreli depolamalarda meyve ve sebzelerin olgunluğu tahribatsız olarak ultrases ile yapılır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir