Yeni Konular

Sigara içme yasağı cezaları ve dumansız hava sahası yasasının kapsadığı alanlarla ilgili bilgiler

imagesTürkiye artık dumansız hava sahası kapsamına girdi.19 Temmuz 2009 tarihi itibari ile  işyerleri, taksi, vapur, kafe, bar, lokanta ve kahvehane dahil tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kanunun getirdiği yasağa uymayan kişilere anında 69 lira para cezası kesilecek. İşletmelere ise 500 liradan 5 bin TL’ye kadar ceza veriliyor. Yasağa uymayanları  184, 155 ya da 156’ya şikayet edebilirsiniz.

Türkiye, artık tam dumansız hava sahası kapsamına girdi.19 Temmuzda başlayan yasak ile iyerleri, kafe, kahve ve bar dahil tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Fakat hâlâ  yasa hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz. Kanunun  kapsadığı alanlar, hangi mekânlarda serbes veya kısmen serbest  olduğundan çoğumuz kulaktan dolma laflarla biliyoruz.Sigara içen birini gördüğümüzde nereye başvuracağını bilmiyoruz.

Sağlık Bakanlığı halkı uyarmak ve bilgilendirmek  için Türkiye genelinde dağılmak  1.571 ekip kurdu. 4.167 kişiden oluşan bu ekip , ülkenin her yanında yeni uygulamaları anlatacak. Yapılan ihbarlar üzerine , şikâyetin olduğu bölgenin güvenlik güçleri ile de koordinasyonlu çalışacak. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14 ay içinde 80.000 işyerini denetleme yapıp gerekli önlemleri aldı. Ancak uyarılara rağmen gerekli düzenlemeyi yapmayan 300 işyerine para cezası verdi.

Sigara yasağıyla ilgili hükümlerin bir bölümü 19 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5727 sayılı kanun uyarınca 19 Temmuz’dan itibaren, konutlar hariç kapalı alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi yasaklandı. Yasağa uymayan kişilere 69 TL, uyarıya rağmen yasağa uymayı yerine getirmeyen işletmelere ise 500 TL’den 5 bin TL’ye kadar idarî para cezası veriliyor.

Apartman merdivenlerinde de sigara içmek yasaklandı

Yasak, kafeterya, birahane, kahvehane ve lokanta gibi eğlence hizmeti veren işletmeler ile işyerleri dahil kamu ve özel kişilere ait tüm kapalı alanlar; sabit veya seyyar bir tavanı olan, yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan bütün mekânları içeriyor.Özel eğitim ve öğretim kurumlarında ilk ve ortaöğretim kurumları ile okulöncesi eğitim kurumları, dershaneler, hastaneler, alışveriş merkezleri, kültür ve sosyal hizmet binalarının hem kapalı hem de açık alanları, apartman merdivenleri veya asansörü gibi kapalı ortak kullanım alanları, kara, hava, deniz ve demiryolu toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksilerde de sigara içmek yasaklandı. Otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde standartlara uygun havalandırma düzeniyle sigara içenler  için özel alanlar oluşturulabiliyor..

Açık alanlarda sigara içmek serbest

Kahvehane, lokanta, kafeterya, birahane, nargile içilen mekanlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler dahil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların ‘açık alanlarında’ tütün ürünleri içilebilecek. Özel konutlar ile kanunun istisna saydığı ve tütün ürünü tüketimine özel alan ayrılabilecek yerlerde de sigara içilebilecek. Bu kapsamda, yaşlı bakımevlerinin, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü birimleri, ceza infaz kurumları, şehirlerarası veya uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinin yüzde 10’luk kısmında tütün ürünleri tüketilebilecek. Ancak bu alanlara 18 yaşından küçükler giremeyecek. Ayrıca, her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı açık hava tesislerinde, toplam seyir alanının yüzde 50’sinde, otelcilik hizmeti verilen işletmelerin tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş, standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunan odalarda da tütün ürünleri kullanılabilecek.

Yasağa uymayanları nereye şikayet edeceğiz?

19 Temmuz’dan itibaren tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten ikaz bilgileri bütün mekânlara asılacak. Uyarılar salonlarda asgari 10 santimetrelik puntolarla, toplu taşıma araçlarında ise 3 santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere konulacak. Panolarda olumsuz bir durum halinde başvurulabilecek telefon numaraları da yer alacak. Sigara içenlere para cezası, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlilerince yerine getirilecek. Yasaya uymayan kişi ya da kurumlar 155 Polis, 156 Jandarma, 184 Sağlık Bakanlığı ihbar hattı, belediye zabıtası ya da her şehirde kurulan dumansız hava sahasının irtibat numaraları aranarak şikâyet edilebilecek.

Sigara izmaritini yere atana 25 TL ceza kesilecek

Yasak kapsamındaki yerlerde sigara içenler hakkında en yakın kolluk birimi tarafından tutanak tutularak 69 TL ceza kesilecek. İzmarit, paket, ağızlık, kâğıt gibi atıkları çevreye atanlara da zabıtalar tarafından 25 TL ceza verilecek. Sigara yasağının uygulanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler önce yazılı olarak uyarılacak. İkaz dikkate alınmazsa işletme sorumluları, işletme izni veren kurum tarafından yazılı olarak ihtar edilecek. Uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler belediye sınırları içerisinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında ise mahalli mülki amir tarafından 2009 yılı için 560 TL’den 5 bin 600 TL’ye kadar idarî para cezası ile cezalandırılacak. İşletme kamu kurumu ise görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen memurlar ve kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açılacak. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerini satanlara, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından 1.000 TL ceza kesilebilecek.

Taksiciler için üç yeni uygulama var

Toplu taşıma araçlarında ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri ceza kesebilecek. Taksi ve toplu taşıma araç sürücülerini üç ayrı ceza bekliyor. Kendisi içmesi halinde 69 lira ceza ödeyecek olan şoför, sorumlu olduğu araçta sigara içildiği için 5 bin TL ‘sorumluluk cezasına’ çarptırılabilecek. “Bu taşıtta sigara içilmez, cezası 69 TL’dir” uyarı yazısını asmazsa 1.000 lira ceza ödeyecek. Film, dizi ve müzik kliplerinde tütün ürünlerinin reklamının yapılması halinde, yerel yayın yapanlara 1.000 ila 5 bin TL, bölgesel yayın yapanlara 5-10 bin TL, ulusal yayın yapan kuruluşlara ise 50-100 bin lira idari para cezası verilecek. Ancak tarihî belge niteliğindeki görüntüler için bu yasak geçerli olmayacak.

Otomatik sigara makinelerinde sigara satılması yasaklandı

Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamışlara satılamayacak ve tüketim olarak sunulamayacak. Çocuklar tütün işinde çalışamayacak. İhlal edenler, cumhuriyet savcılıklarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Tütün ürünleri sadece yetkili satıcılarda ve paket olarak (tane ile satış yasak) satılabilecek. Otomatik makinelerde satış yapılamayacak. Telefon ve internetle sipariş verilemeyecek. Sigara, çocukların doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülebilecek şekilde satışa sunulamayacak. Sigara satışı yapılan yerlerde 18 yaşını doldurmayanlara tütün ürünü satılmayacağına dair yazılar herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak. Bunu yapmayanlara mahalli mülk amiri tarafından bin 120 TL para cezası verilecek.

Şekerden yapılan sigara bile yasaklandı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), sigara üreticilerinin reklâm yayınlamalarından sorumlu olacak. Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların ismi, marka veya alametleri kullanılarak reklam ve tanıtımı yapılmayacak. Kampanyalar düzenlenemeyecek, etkinliklere sponsor olunamayacak. Tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirimi yapılamayacak, basın-yayın organlarına ilan verilemeyecek. Üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünleri bayilere veya tüketicilere teşvik, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtılamayacak. Uymayanlara TAPDK tarafından 56 bin ile 280 bin TL arasında para cezası uygulanacak. Tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler dağıtılamayacak ve satılamayacak. Yasağa uymayanlara, belediye encümeni veya mahalli mülki amir tarafından 22 bin 400 ile 112 bin TL arasında para cezası verilecek. Tütün firmalarının isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka veya işaretleri ya da bunları çağrıştıracak alametler kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamayacak. Aksi şekilde davrananlara kamu görevlileri veya kolluk birimi yetkilileri tarafından 69 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddelerin tümü yasa kapsamında tütün ürünü sayılıyor. Bu nedenle nargile içmek de yasak.

Televizyon ve radyolarda ayda en az 90 dakika sigara zararları anlatılacak

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici yayınlar yapmak zorunda. Yayınlar en az 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılacak. Televizyonda yayınlanan program, film, dizi, müzik klipleri, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri,görüntülerine yer alamayacak. İhlal edilmesi halinde RTÜK tarafından idarî para cezası uygulanacak.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

6 yorumlar

 1. SİGARA DUMANI
  KAPALI ORTAMLARDA SİGARA İÇMEK YASAK.HASTANEYE GİRERKEN KAPI ÖNÜNDE ELİNDE DUMAN TÜTTÜREN İNSANLAR,O İNSANLARIN ARASINDAN GEÇİYORSUN,O SİGARA DUMANLARI,AÇILIR-KAPANIR KAPIDAN İÇERİYE GİRİYOR.BEN BİR TROİD HASTASIYIM.AŞIRI DERECE KOKU VE VÜCUT HASSASİYETLERİM VAR.SİGARA DUMANINDAN NEFRET EDER OLDUM.KOKULARDAN TIKANIYORUM,NEFES ALAMIYORUM.EN KÜÇÜK KOKU BİLE ÜSTÜME SİNİYOR.GÜNÜM BERBAT OLUYOR.SAĞLIĞIMI TETİKLİYOR.
  OTOBÜSE BİNMEDEN KAPI ÖNÜNDE İÇİLEN SİGARALAR,O KİŞİ OTOBÜSE BİNİYOR,O KOKU DA ONUNLA BERABER OTOBUSE BİNİYOR.OTOBÜS ZATEN KALABALIK VE HAVASIZ.
  SİGARA İÇENLERDEN DOLAYI,NE OTOBÜSE BİNEBİLİYORUM,NEDE KALABALIK ORTAMLARA GİREBİLİYORUM.
  SİGARA DUMANI V.B HAVA KİRLETEN MADDELERLE HAVAMI-HAVAMIZI KİRLETMELERİNE BÜYÜK ÇÖZÜM ARIYORUM!
  SİGARA İZMARİTLERİ YERLERDE GÖRMEK İSTEMİYORUM.SİGARA KOKUSU VE DUMANI DA HİÇ KOKLAMAK İSTEMİYORUM.GENÇLERİMİZ,GELECEĞİMİZ BİLGİLİ VE BİLİNÇLİ,TEMİZ YAŞAMALI,LÜTFEN DUYARLI OLUNSUN.BİRLİK OLUNSUN.KURALLARA UYULSUN.
  GÜLÇİN KUŞGÖZ DÖNMEZ İZMİR-BORNOVA

 2. 184 ihbar hattından sadece müzik dinletiliyor.Cevap veren yok.

 3. Kanun yasa çıkarılıyor kimse baktığı uyguladığıyok
  İğrenç sigaralarını bizler çekmek zorundamıyız?
  Koca apartman yanında sabahın köründen akşama hilti gürültüsü çekmek zorundamıyız?
  İzmariti pisliklerini sokağa atıyorlar sokakta yürürken o yoğun kalabalık ortadında önümüzde sigara tüttüren herkesi zehiryot , biran önce o kişiyi geçip dumandan kurtulmak için bir maratona girip koşuşturuyoruz.
  Böyle pislik insanlara çok büyük yaptırımlar yapılmalı.

 4. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  entirely different subject but it has pretty much the same layout and design.
  Excellent choice of colors!

 5. I am not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 6. Today, I went to the beach front with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir