Yeni Konular

Sihirli Kutu

336390b4e727e6df47f854869faa0d25

Resimdeki Kutudan Ne Çıkar?

Sihirli Kutu

Resimdeki kutu ne işe yarar? gerçekten sihirli mi? İllüzyonistlerin içerisinden tavşan çıkardığı kutulara benziyor ancak bu kutudan tavşan çıkmıyor. Sihirli kutumuzdan ülkemizdeki tüm insanları, doğacak olanları hatta bazen ölmüşleri bile ilgilendiren sürprizler çıkabiliyor.

Bu kutu halkın iradesi ile seçtiği ve ülke yönetimi için meclise gönderdiği vekillerin, haklı için gerekli gördükleri konularda verdikleri iradi kararları için kullandıkları oy kutusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birçok konuda oylama yapmaktadır. Meclis iç tüzüğüne göre vekillerin üç şekilde oy kullanması söz konusudur. 139. madde gereği “İşaretle Oylama”, “Açık Oylama”, “Gizli Oylama” meclis içerisindeki oylama şekilleridir.

İşaretle Oylama

İşaretle oylamada vekillerin soru üzerine el kaldırmaları istenir. Tereddüt halinde aya kalmaları ve beş üyenin ayağa kalkıp teklif vermesi üzerine, tüm vekillerin olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılarak tek tek sayılması ile yapılan oylamadır. Gizli oylama gerekliliği olmayan, kanun, tüzük gibi birçok seçimde işaretle oylama yapılması zorunludur. Başkan oylama için vekilleri uyarır ve önce “Kabul Edenler” diye genel kurula seslenir ve el kaldıranları sayar. Daha sonra ”Kabul Etmeyenler” sayılır. Bu duruma göre seçim bitmiş olur. Hızlı ve etkili bir oylama olur ve genel kuruldaki tüm vekiller diğerlerinin düşüncesinden haberdar olur. Oylama sırasında ayağa kalkan beş vekil daha önce belirttiğimiz gibi sayımın daha net olması gerekçesiyle ikiye ayrılmak suretiyle daha detaylı olarak yapılmasını talep edebilirler.

Açık Oylama

Açık oylama uygulaması, genel kuruldaki tüm vekillerin isimlerinin açık şekilde(ad-soyad) ve seçim bölgelerinin yazılı olduğu oy pusulalarını sihirli kutuya atarak ya da elektronik oylama ile yapıldığı bir oylama sistemidir. Genel kuruldaki vekillerin isimleri tek tek listeden okunarak, vekilin ayağa kalkarak “Kabul”, “Ret” veya “Çekimser” kelimelerini söyleyerek katiplerin bunu kaydetmesi şeklinde kullanılan oylama sistemidir.  Anayasanın değiştirilmesi, genel bütçe kanunları, tüm harcama işlemleri ve iç tüzüğün emrettiği durumlarda Açık Oylama yapılır. Önergeler başkanlığa verildikten sonra başkan açık oylama olduğunu genel kurula bildirir. Önerge sahiplerinin en az on beşinin genel kurulda olması şartı ile oylama başlar. Başkan oy işleminin bittiğini ilan ettikten sonra hiçbir vekil oy kullanamaz ve katipler tarafından sayıma geçilir. Sonuçlar başkanlık tarafından ilan edilir duruma göre önergelerin kabulü veya reddi onaylanır.

Gizli Oylama

Mecliste gizli oylama için önce genel kurul tarafından “gizli oylama” için işaretle oylama yapılır. Kanun ve iç tüzüğün ön gördüğü ve emrettiği tüm oylama şekilleri dışında gizli oylama için önerge verilebilir. Genel kurulda gizli oylama yapılması için en az yirmi vekilin başkanlığa önerge vermesi gerekir. İşaretle oylanan önerge kabul edilir ise izli oylamaya geçilebilir. Genel kurulda hazır olan(yoklama usulü ile belirlenen) vekillere üç adet renkli pul verilir. “Beyaz”, “Yeşil”, “Kırmızı” renklerdeki pulların farklı anlamları vardır. Beyaz pul, “Kabul”, Kırmızı pul “Ret”, Yeşil pul “Çekimser” anlamına geliyor. Seçime başlamak için zil çalınır ve oylama başlar. Vekiller isim sırasına göre kapalı kabine girerken üç renkteki pul ve mühürlü zarfı alırlar. İstedikleri renkteki pulu zarfa koyar diğerlerini önceden belirlenmiş bir yere gizlice bırakırlar. Kapalı zarflarını sihirli kutuya atarlar ve oylama süreci bu şekilde devam eder. Beş kişiden oluşan tasnif ve sayım kurulu sonuçları başkana iletir ve genel kurula bilgi verilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, vekillerin haklı için gerekli gördükleri uygulama ve kanun değişikliklerini, yukarıda kısaca anlatılan oylama şekilleri ile gerçekleştirirler.  Yıllardır aynı renk ve şekildeki sihirli kutunun iki adet olması sadece tüm oyların hızlı ve kolay şekilde kullanılması içindir. Hiçbir zaman mecliste tüm seçmenin katıldığı genel ve yerel seçimlerde kullanılan oy pusulaları olmadı. Üç renkli pullar, halkımızın kaderini belirlemektedir. Aklınıza takılan bir diğer soru ise renk körü vekil var mıdır?

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Türk Ve İslam Dünyası Edebiyatında Dinin Etkileri

Son zamanlarda aklıma sıkça takılan bir soruydu bu. Açıkçası biraz fikrim de vardı lakin araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir