Yeni Konular

Tahsin YÜCEL Kısa Özet Biyografisi

28-09-2015_234752Tahsin YÜCEL Biyografisi Kısa Hayatı

1930 tarihinde Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimi burada tamamlamıştır ve daha sonra ailesiyle 1945 İstanbul’a gelerek eğitimine İstanbul’da devam etmiştir. Tahsin Yücel, sırasıyla 1953’te Galatasaray Lisesi’ni ve 1960’ta ise İstanbul Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir. Üniversite’yi bitirdikten sonra hedefini akademisyenlik olarak belirlemiş olan Tahsin Yücel 1969 yılında doktorluk 1972 yılında doçentlik ve 1978 yılında profesörlük ünvanını almıştır.

Tahsin Yücel edebiyat alanında pek çok türde eserler vermiştir. Yazarlığa ilk adımını öykücülükle atmış olan Yücel kısa zamanda adını duyurmayı başarmıştır. Ve öyküleri Varlık, Seçilmiş Hikayeler, Yeryüzü, Beraber ve Mavi gibi pek çok dergide yayınlanmaya başlmamıştır.

Kısa süre sonrada hikaye kitapları çıkarmıştır. Tahsin Yücel öykülerinde özellikle doğup, büyüdüğü kasabanın durgun yaşantısını alnatmaya çalıştı. Öztürkçecidir. Hatta bazı öykülerini bazı bölümlerini anlamak bazen güç olabilmektedir.

Tahsin Yücel, edebiyat akımları içerisinde yapısalcılığın temsilcilerinden biri olmuş ve yapısalcılığın kurucusu olarak bilinen Camus’un kitaplarını Türkçe’ye çevirmiştir. Zaten Tahsin Yücel bir yönüyle adeta tercüman gibi çalışmış ve Fransız klasiklerinin bir çoğunu Türkçe’ye çevirerek bu yönüyle de edebiyata katkıda bulunmuştur.

Uluslar arası bilinirliği olan yazarımız bir yönüylede dilbilimcidir ve Türk dil devrimi üzerine çalışmalar yapmış, dilbilimi üzerine bir çok eser vermiştir. Aynı zamanda roman türünde de eserler veren Yücel, romanlarında daha çok halkın siyasi görüşlerinin ironik eleştirisini yapmaya çalışmıştır. Ve hem olumlu hemde olumsuz eleştiriler almıştır. Özellikle Peygamberin Son 5 Günü romanıyla aşırı solcu görüşleri olduğu düşünülen yazar, fazlasıyla eleştirilmiştir.

Deneme türlerinde eserlerde veren Tahsin Yücel, denemelerinde genellikle kendi hayatını ve dilbilimsel tartışmaları konu edinmiştir. Ayrıca temel iletişim bilimine de giren Göstergebilimi’ni Türkiye’ye tanıtan çalışma yapmıştır. Bu konu ile ilgili bir el kitabı hazırlamıştır.

Dilbilimi üzerine bir çok çalışmalar yapan ve bu konuda en önemli uzmanlardan biri olan Tahsin Yücel bir 1972 ile 1982 yılları arasında Türk Dil Kurumu’nun yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır.

Özellikle öykü ve romanlarında yarattığı karakterleri okuyucunun kendi hayatında görmesine ve benimsemesini sağlayacak kadar etkileyici ve gerçekçi eserler vermiştir. Özellikle Kumru ile Kumru romanını bu etkileyiciliğe en güzel örnek olarak gösterebiliriz.

Tahsin Yücel, 1978’de profesörlüğe yükseldiği İstanbul Üniversitesi’nde ki görevinden 2000 yılında emekliye ayrılmıştır. Halen İstanbul’da yaşamaktadır.

Tahsin YÜCEL Kısa Özet Biyografisi

Tahsin Yücel’in aldığı ödüllerden bazıları;

Sait Faik Hikaye Armağanı (1956),

TDK Düşlerin Ölümü (1959)

Orhan Kemal Roman Armağanı, Peygamberin Son Beş Günü, (1993)

Fransız Hükümeti Palmes Académiques nişanı Commandeur derecesi, (1997)

 

Eserlerinden Bazıları,

Öykü Türünde;

Uçan Daireler, (1954)

Ben ve Öteki (1958)

Golyan Devrimi (2008)

Roman Türünde;

Vatandaş, (1996)

Yalan, (2002)

Sonuncu (2010)

Masal Türünde;

Anadolu Masalları, (1957)

İnceleme Türünde;

Dil Devrimi, (1968)

Yapısalcılık (1982)

 

Kaynaklar:

http://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/13497-tahsin-yucel.html#ixzz3hehJYYaQ

“Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi”. Cilt II (K-Z). “Yücel, Tahsin”. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılığı: Mart 2003, İstanbul

www.wikipedia.com

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir