Yeni Konular

Tapuda İntikal İşlemi Nasıl Yapılır? Kime Ne Kadar Hisse Oranında Miras Düşer?

tapu-intikal-islemi-aymoli

Önce intikal’in tanımı ile başlayalım. İntikal, muris yani vefat eden kişiye ait taşınmaz malların varisleri yani mirasçılarının adlarına geçmesi olayıdır. Yapılacak intikal işlemi ile murisin adı tapu kütüğünden ve programdan silinir ve onun adının yerine sistemde ve kütükte mirasçıların adları yazılmaktadır.

Genelde şu konuda merak edilmektedir. “Peki, mirasçıları ne kadar pay almaktadır.” Miras hukukumuzu göre vefat edenin mirasçılarında eş hayatta ise ¼ hisse, çocukların tamamı ise toplamda ¾ hisse almaktadır. Örneğin kişi vefat ettiğinde eşi hayatta ve 3 çocuğu var ise eşi ¼  1. çocuk  ¼  2. çocuk ¼  3.çocuk  ¼ hisse alır. Murisin çocukları hayatta iken kardeşleri ve diğer akrabaları mirasçı olamazlar. Miras hukukunda zümre prensibi vardır. Eğer çocukları hayatta değilse 2. zümre mirasçıları yani anne ve babası ile murisin kardeşleri, onlarda yok ise 3. zümre mirasçıları yani büyük anne ve babaları ile onların çocukları murisin mirasçılarıdır. Eş çocuklarla mirasçı olursa ¼,  2. zümre mirasçılarla mirasçı olursa 2/4, 3.zümre mirasçılarla mirasçı olursa ¾ hisse alır. Mirasçının hiçbir zümre sınıfından mirasçısı yok ise sadece eşi hayatta ise mirasın tamamı onun olur. Peki, kişi bekâr ölmüş ise ve hiçbir akrabası yok ve de kimseye miras bırakmamış ise ne olur. Bu sorunun cevabı çok basittir. Mirasçı bırakmadan ölen kişinin mirası Devlet’e kalmaktadır.

Yeniden konumuza dönecek olur isek mirasçılardan biri ya da tamamı mahkemeden alacağı Veraset ilamı ya da noterlerin vereceği Mirasçılık Belgesi ile tapu dairesine başvurulabilirler. Ancak önce ölen kişinin Maliye ile ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bunun içinde yapacağı şey mirasçılardan herhangi birinin veraset ilamı veyahut mirasçlılık belgesi ile murise ait tapu kayıtlarıyla Mal Müdürlüklerine gidip ilişiğinin kesilmesidir. Bu işlem sonucu ilgiliye ilişik kesme belgesi verilmektedir. Tapu Müdürlüklerinde intikal işleminin yapılabilmesi için Mal Müdürlüğünce verilecek İlişik Kesme Belgesi, veraset ilamı veyahut mirasçılık belgesi ile intikal için başvuracak mirasçılarından biri ya da tamamının kimlik fotokopileri ve fotoğrafları gerekmektedir. Eğer okur-yazar olmayan kişi varsa 2 adet okur-yazar tanık olması gerekir. Tanıkların da kimlik fotokopileri eklenir.

Yapılacak işlem sonucunda tapu kütüğünden murisin ismi terkin edilir (kaydı silinir) ve bütün mirasçıların adlarına tescil edilir (kaydedilir).

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

E-tebligat sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? Faydaları nelerdir?

E-tebligat sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? Faydaları nelerdir?

E-tebligat sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? Faydaları nelerdir?          E- tebligat sistemi, …

Bir cevap yazın