Yeni Konular

Tasavvuf Aslında Ne Anlatır?

TASAVVUF ASLINDA NE ANLATIR?

Tasavvuf, tüm yönleriyle Allah’a adanmayı anlatan ve kalbin yalnızca O’na yönelmesiyle arınmasını ifade eden bir ilim olarak görülmektedir. Tasavvuf ilmi kalp ile yapılan, Yaratıcı ile özel bir bağ kurulabilen en güzel yollardan biridir. Tasavvuf aslında ne anlatır bizlere? Tümüyle bir insanın dinin emirlerine sadakat göstererek riayet etmesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in sünnetleri üzerine yaşaması ve gelip geçici fani şeylerden yüz çevirmesi ile gerçekleşen bir teslimiyeti anlatmaktadır.

tasavvuf-bilimi

Nefisle Mücadele İlmi

Tasavvuf aslında ne anlatır? Bizim her an bir mücadele içinde olduğumuz nefis ile cenk etmenin, Hak Teala katında neler kazandırabileceğini anlatır. Her insanın kendi mertebesine göre nasıl takva sahibi olabileceğinin yolunu gösterir. Resulullah (sav)’ e derin bir kalbi muhabbet ile bağlanarak, O’nun güzel huylarını işaret eden şefkat ve merhamet ile ruhu beslemek tasavvuf ilminin kazanımlarındandır. Mutasavvıf kişiler maddi manevi kendini her şeyden ikmal etmiş ve yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevme felsefesine gönül bağlamıştır.

tasavvuf

Güzel Kul Olabilme Aşkı

Tasavvuf aslında ne anlatır bizlere? Kalbi, Allah’tan gelen her şeye rıza göstermeye vakıf olabilmeyi öğretir. Her daim Rabbimizin bizler için takdir ettiği, imtihanlar sebebiyle çeşitli sıkıntılara mazhar eylediği durumları kabul ederek, sızlanmayı ve şikayeti bastırabilmeyi anlatır tasavvuf ilmi.

????????????????????????????????????

Başa gelen imtihanları arınmaya vesile bilebilecek bir öngörü kazanmayı sağlar. İslam ahlakı ile süslenmek tasavvuf ilminin en güzel yönlerindendir. Edep duygusu ile taçlanan tasavvuf, kalbi tamamen iyi hisler ve duygularla besler, hüsn-ü zan ile doldurur.

tasavvuf-hakkinda

Kimseyi incitmemeyi öğreten bir ilim olması yönüyle, peygamberlerin ilmidir. Tasavvuf insanının genel özelliği ibadetlere karşı sonsuz bir ihlas ve samimiyetle yaklaşmasıdır. Bu ise güzel kul olabilmenin yegane şartı olarak görülmektedir.

   

Hakkında

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir