Yeni Konular

Topkapı Sarayı Tarihi – Topkapı Sarayı Resimleri – Topkapı Sarayı Nerede

topkapi-sarayi-325231

İstanbul’daki ilk Osmanlı sarayıdır. Dünyada, günümüze kadar gelebilmiş sarayların en eskisi ve genişidir. Tarihi İstanbul üçgen yarımadasının en uç noktasında, Sarayburnu sırtlarında, şehrin birinci tepesinde, Zeytinlik adı verilen bölgede kurulmuştur. Konumu, Haliç’i, Boğaziçi’ni ve Marmara denizini gören, çok güzel manzaralı, İstanbul’un ilk kuruluş yeri olarak bilinen akropol tepesidir. Saray, 5 km’yi bulan surlarla çevrili, 700.000 m2 özel araziye sahip bir karmaşık içerisinde yer almaktadır. Saray, kara tarafından Fatih’in yaptırdığı Sür-ı Sultani, deniz yönünden ise Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Çeşitli kara ve deniz kapılarıyla saray içindeki değişik işlevlere açılan kapıların dışında sarayın anıtsal girişi Ayasofya arkasındaki Bab-ı Hümayün (Saltanak Kapısı)dır.

Temeli Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) zamanında Beyazıd semtinde atılmıştır. İstanbul’un fethini 1453’te gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, İmparatorluk tahtını bu şehre taşımıştı. Kurduğu ilk saray şehrin ortasında bulunmaktaydı. 1454-1458 yılları arasında ahşap olarak yapılan Eski Saray’ın haremlik ve selamlık bölümleri mevcuttu. Yeni Saray (Topkapı Sarayı)’nın yapımına 1466 yılında başlanmış ve 1478’de bitirilmiştir. Bu ikinci saraya, Osmanlı teşrifatında önceleri “Saray-ı Cedid-i Amire” yani “Yeni Saray” deniliyordu.

                Fatih Sultan Mehmet, sarayın tek binandan değil, birçok köşk ve dairelerden meydana gelmesini istiyordu. Sara inşaatına bu istek üzerine başlanmıştı. Sraay, kuruluğu çağdan başlayarak Osmanlılar devrinde Sultanların yaptırdığı birçok değişiklik ve eklemelerle genişletilerek, ihtiyaca cevap verecek şekilde sürekli gelişmiştir.

Topkapı-sarayı-resimleri-365964651

               

               Nitekim bu, Topkapı Sarayı’nı diğer Avrupa saraylarından ayıran önemli bir özelliğidir. Saray tek bir binada olmayıp, çeşitli köşk ve dairelerden oluşmaktadır. Burada yapılan son köşk, Abdülmecid’in Avrupa üslubundaki Mecidiye kasrıdır.

                Önünde toplar durduğu için sahil sarayına Topkapı Sarayı denilmeye başlamıştır. Daha sonraları bu ad bugün adı olan Topkapı Sarayı’na dönmüştü.

Sultan İkinci Mahmud zamanında 1825 yılında ahşap olarak “Topkapı Sarayı” adıyla yeni bir saray yapılmıştır. Bütün yeni saraya “Topkapı Sarayı” denilmiştir. Topkapı Sarayı klasik bir Türk sarayıdır. Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiş ve devamlı onarılmıştır.

                Sultanahmed ile Haliç ve Boğaz sahilini kaplayan saray, kuruluş yıllarında 700.00 m2’lik bir alanı kaplıyordu. Daha sonra buradan tren yolu geçirilmiş ve sarayın bugün alanı olan 80.000 m2 düşmüştür.

Topkap_Saray_266764651

                Topkapı Sarayı’nın ilk defa adeta bir müzeymiş gibi ziyarete açılması Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde gerçekleştirilmiştir. Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eşyalar o dönemin İngiliz elçisine gönderilir.

                Saray Atatürk’ün emri ile Cumhuriyet’in ilanından sonra 3 Nisan 1924 tarihinde müze haline getirilmiştir.

                Osmanlı Türk İmparatorluğunun kalbi, beyni ve her anlamda tek merkezi burası idi. Kuruluşundan epey sonra sultanları özel haremleri de buraya yerleştirilirdi.

 

Topkapı Sarayı’nda İlkler

Sarayda doğan ilk padişah II. Osman’dır.

Sarayda tahta ilk çıkan padişah II. Beyazıd’dır.

Srayda ölen ilk padişah II Selim’dir.

Hayatının 30 yılını saraydaki kafeste geçiren I. Mustafa’dır.

Saraydaki son cülus töreniyle tahta çıkan ise VI. Mehmet Vahdettin’dir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

İç Anadolu’nun incisi Eskişehir son dönemlerdeki gelişmesi ve bir o kadar popüler olması ile beraber …

Bir cevap yazın