Yeni Konular

William Morris kimdir hayatı eserleri

MORRİS (William), ingiliz yazar, sanatçı ve siyaset adamı (Elm House, Walthams-tow, Essex, 1834 – Hammersmith, Lond­ra, 1896). Bir yandan resim öğrenimi gö­rürken bir yandan da The Life and Death of Jason’\ (1867), The Earthly Paradise’x (1868-1870) yazdı ve manzum olarak Aeneis’ı (1875) ve Odysseia’y (1887) çe­virdi. İskandinav edebiyatına duyduğu il­ginin etkisiyle manzum bir yapıt olan Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs’\ (1876) yazdı ve izlanda dilinden çeviriler yaptı. Bunların yanı sıra ingiltere’ de dekoratif sanatın canlanması için ça­lıştı. 1861’de, çizimlerini hazırladığı bir bo­ya kâğıdı fabrikası kurdu ve Kelmscott’ta (Oxfordshire) tahta üzerine gravürlerle re­simlendirilmiş kitaplar basan bir basıme-vini satın aldı. Siyasetle de ilgilenen Wil­liam Morris, önce Sosyal demokrat fede-rasyonu’na üye oldu, ardından W. Crane, Eleanor Marx Aveling ve B. Baxun ile bir­likte on yıl boyunca etkin bir biçimde sa­vunacağı Sosyalist birliği’ni kurdu. Gele­cekteki toplumun eşitliğe ve kardeşliğe dayanan komünist bir toplum olacağına inanıyordu. Görüşlerini Commonweal der­gisinde yayımlanan Chants for Socìalits’ de, The Pilgrims of Hope’úa (1885), özel­likle de 2000 yılından sonra kurulacak ko­münist bir toplumu betimlediği News from Nowhere’de açıkladı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir