Yeni Konular

Winston Churchill kimdir? Churchill Siyasetçi hayatı

Winston-Churchill-Babası da ünlü bir siyasetçi olan sir Winston Leonard Spencer Churc­hill, tam altmış yıl İngiliz siyaset ha­yatında yer almış, iki dünya sava­şında da önemli görevler yüklenmiş, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ka­zanılmasında önemli rol oynamıştır.Churchill okulda parlak bir öğren­ci değildi. Ama giriştiği bütün işler­de kendini göstermesini bildi. Büyük gazetelerde savaş muhabirliği yaptı; Güney Afrika’da Boer Savaşı sırasın­da esir düştüyse de kaçmayı başardı (1899). Muhafazakâr Parti’den millet­vekili seçilerek Avam Kamarası’na girdi, daha sonra Liberal Parti’ye geç­ti. Sömürgeler Bakanlığı müsteşarı (1905), ticaret (1908), içişleri (1910) ve bahriye bakanı (1911) oldu.

1914’te savaş çıktığı zaman İngiliz donanması onun çalışmaları sayesin­de hazır bir durumdaydı. 1915’te Rus­ya’ya yardım için Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Çanakkale Boğazı’nın zorlanmasını öne sürdü. Çanak­kale Savaşları Türk ordusunun kah­ramanca direnmesi sonucunda başa­rısızlıkla sonuçlandı ve Churchill ba­kanlıktan düştü. Ama çok geçmeden yeniden hükümete girdi. Cephane (1917), harbiye (1918) ve maliye (1924) bakanlıklarında bulundu. İktisadî kriz üzerine 1929’da hükümetten ay­rıldı ve totaliter rejimlere taviz ve­rilmesine karşı çıktı.

1940’ta başbakan olan Churchill ilerlemiş yaşına rağmen güç günlerin adamı olduğunu gösterdi. İlk nutkun­da İngiliz halkına «yalnız kan, acı, ter ve gözyaşı» vaat edebileceğini söy­ledi. Ama ne pahasına olursa olsun zaferin kazanılacağını belirtti ve iki parmağını açarak yaptığı ünlü V işa­reti ile bunu simgeledi. İngiltere, Amerika, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında işbirliği sağlanmasında ve Alman ve İtalyan faşizminin yenilgi­ye uğratılmasında önemli rol oynadı. Ama 1945’te İşçi Partisi’nin seçimleri kazanması üzerine iktidardan düştü ve 1955’te siyaset hayatından çekildi.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir