Yeni Konular

Yapı Kullanma İzni Nereden Alınır? Müracaat İçin Yapılması Gerekenler

Yapı Kullanma İzni Nereden Alınır? Müracaat İçin Yapılması Gerekenler

Yapı Kullanma Belgesi Nasıl Alınır
Yapı Kullanma Belgesi Nasıl Alınır
Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir

Yapı kullanma izin belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesine göre alınır. Yapının tamamlanmasından sonra

tüm bağımsız bölümler için bu bağımsız bölümlerin amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını gösteren bir belge niteliği taşımaktadır.

 

Belge Nereden Alınır

Yapı kullanma izin belgesini alınmayan daireler için yasal olarak oturum izni verilmemektedir. Bu derece önemli olan bir belgenin nasıl alınacağına gelinirse mülk sahiplerinin veya vekalet verdikleri kişilerin bir dilekçe yolu ile bağlı bulunan belediye(mücavir alan sınırları içerisindeyse) veyahut valiliklere( mücavir alan sınırları dışında ise) müracaat etmesi gerekir.

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Müracaatta Bulunmak

Müracaatta bulunmak için; yapının temeli, aplikasyonu, su basman seviyesi, ısı yalıtımı ve binanın veyahut dairenin kaba inşaatının yapılmış ve bitmiş olması gerekir. Herhangi bir aksaklığı bulunmayan ve her şeyi tamamlanıp bitmiş bina veya dairenin yapı denetim kuruluşundan da uygunluk raporu alınarak yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi isteminde bulunulur. Belediye veya valiliklerce yapının uygunluğu denetlenir. Yapı uygun olmadığı takdirde ise gerekli düzeltmelerin yapılması için 30 günlük bir süre verilir. Bu 30 günlük süre içerisinde yapının uygun hale getirilmesi istenir. Uygun halde bulunan yapı için ise yapı kullanma izin belgesi gerekli harçlarında yatırılmasıyla 30gün içerisinde istemde bulunan kişiye verilmektedir.

 

Mali olarak kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde herhangi bir harç ya da vergi alınmamaktadır. Tapuda niteliği değişen taşınmazın tapu kütüğüne işlenmesi esnasında tashih işlemi gerçekleştiğinden dolayı tapu harcı alınmaktadır. Ayrıca bir de döner sermaye bedeli tahsil edilmektedir. Bütün bu işlemler sonrası yapı kullanma izin belgesi alınır ve yasal olarak bina veyahut dairede oturulabilir. Bunun dışında bu belgeye sahip olmayan kişilerin oturum gerçekleştirilmesi halinde yasal olarak ciddi yaptırımlar söz konusudur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

E-tebligat sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? Faydaları nelerdir?

E-tebligat sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? Faydaları nelerdir?

E-tebligat sistemi nedir? Ne zaman başlayacak? Faydaları nelerdir?          E- tebligat sistemi, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir