Yeni Konular

Yaşadığım Yerden Ülkeme

2015-10-08_113111Nerede Yaşıyorum?

Yaşadığım Yerden Ülkeme dersi insanların yaşadıkları yeri anlatmak için kullandıkları pek çok farklı unsur bulunmaktadır. Ülke olarak, il olarak anlatımın yanı sıra bir insanın yaşadığı yeri anlatırken kullanacağı unsurlar arasında burada gerçekleşen tarım ve ticaret faaliyetleri, buranın bitki örtüsü ve iklimi gibi konular da yer almaktadır. Bir yeri anlatırken kullanılacak unsurları şu şekilde sıralayıp açıklayabiliriz:

– Coğrafi konum: Bulunduğunuz yeri anlatırken öncelikle coğrafi olarak nerede olduğunu anlatırsınız. Yakınında hangi yerleşim yerleri olduğu, hangi kente bağlı olduğu gibi konuları anlatmanız gerekir.

– Fiziki özellikleri:

a. Yeryüzü şekilleri: Bu konuyu açıklarken bulunduğunuz yerin arazisi hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Bunu da dağlık alanlar, tepeler, akarsular, vadiler gibi yeryüzü şekillerine göre konumunu belirterek gerçekleştirebilirsiniz. Çevrenizdeki dağları, tepeleri anlatabilirsiniz.

b. İklimi: Bulunulan yerin iklim özellikleri anlatılır. Yıllık yağış miktarı, en sıcak ve en soğuk aylarının hangileri olduğu, kışların nasıl yazların nasıl geçtiği gibi konular hakkında bu başlık altında bilgi vermeniz gerekir. Ayrıca hangi iklim tipine sahip olduğunuz konusunda da bilgi vermelisiniz.

c. Bitki örtüsü: Bulunulan yerin arazisi içerisinde orman, çalılık gibi bitki örtülerinden hangilerinin bulunduğu hakkında bilgi verilir. Ayrıca yaygın olarak görülen ağaç türleri hakkında da bilgi verilir.

d. Hidrografyası: Su kaynakları hakkında bilgi verilir. Dereler, çağlayanlar, akarsular ve göller varsa yaşadığınız çevrede bunlardan bahsedebilirsiniz.

 

– Beşeri Özellikleri

a. Tarihçesi: Yaşadığınız yerin gidebildiğiniz kadar eskisine giderek eskiden burada hangi medeniyetlerin yaşadığı konusundan bahsedebilirsiniz. Bulunduğunuz yerin yerleşim alanı olarak ne zaman kullanılmaya başladığı ve adının nereden geldiği gibi bilgileri de bu başlık altında toplayabilirsiniz.

b. Nüfusu: Bulunduğunuz yerin nüfusu hakkında bilgi verirken yıllar içerisinde nüfusun artışı ya da azalışı konusunda ne gibi değişiklikler yaşandığı konusunda da bilgi verebilirsiniz.

c. Meskenleri: Bulunduğunuz yerde evlerin hangi malzemeler kullanılarak yapıldığını belirtmelisiniz. Ayrıca evlerde ne gibi dikkat çekici özellikler bulunduğunu da burada belirtebilirsiniz. Eskiden evlerin hemen altında ahır bulunması gibi özelliklerden bahsedebilirsiniz. Evlerin pencerelerinin özellikleri, tavan özellikleri gibi konulardan bahsedip modern yapılarda ise nasıl olduğu konusunda bilgi verebilirsiniz.

d. Sosyo-Ekonomik yapısı: Halkın geçim kaynağının ne olduğu konusunda bilgi verebilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz yerde su şebekesi, elektrik hatları, telefon hatları ne zaman kurulmuş gibi konularda da bilgi verip bulunduğunuz yerdeki bakkal, kahvehane, süt toplama merkezleri, kooperatif gibi konularda da yine bu başlık altında bilgi verebilirsiniz.

e. Eğitim durumu: Bulunduğunuz yerde bulunan okullar ve bunların kısa tarihçeleri hakkında bilgi verebilirsiniz. Ne zaman faaliyete geçtiği ve kaç öğrenci bulunduğu gibi hususları anlatabilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz yerdeki halkın okuma yazma oranı hakkında da bilgi verebilirsiniz.

 

– Ekonomik Coğrafya Özellikleri

a. Arazinin genel kullanımı: Bulunduğunuz yer köy, kasaba ya da kent olabilir. Buralardaki arazinin nasıl değerlendirildiği hakkında bilgi verebilirsiniz. Ne kadarı mesken, ne kadarı tarım arazisi, ne kadarı mera olarak kullanılıyor gibi konularda bilgiler verebilirsiniz. Bu arazi üzerinde ne kadar ev ve sokak olarak kullanılan yerler hakkında bilgi verebilirsiniz.

b. Tarım faaliyetleri: Yerleşim alanında gerçekleşen tarım faaliyetlerinin neler olduğu ve tarımla özellikle ne zaman ilgilenilmeye başlandığı konularında bilgi verebilirsiniz. Dört mevsim tarım yapılabiliyor mu, yapılamıyorsa hangi aylarda ekin ve hasat zamanlarının yaşandığı konusunda bilgi verebilir, tarım faaliyetleri ile ne gibi ürünler elde edildiği konusuna açıklık getirebilirsiniz. Ayrıca bu tarım arazilerinin nasıl sınırlandırıldığı konusunda da bilgi verebilirsiniz.

c. Hayvancılık faaliyetleri: Yerleşim alanında hayvancılık ile uğraşmak mümkün mü, hayvancılık yapılamıyorsa neden yapılamıyor, yapılıyorsa hangi hayvanlar bulunuyor gibi konularda bilgiler verebilirsiniz. Ayrıca yetiştirilen hayvanların hangi amaçla kullanıldığı konusunda da bilgi verebilirsiniz.

d. Ulaşım: bulunduğunuz yerin daha büyük yerleşim birimlerine ve çevresindeki benzeri yerleşim birimlerine ne kadar uzak olduğu ve buralara ulaşımın nasıl sağlandığı konusunda bilgiler verebilirsiniz. Ne kadar süre aralıklarla otobüs ve minibüs gibi ulaşım araçlarının geldiği konusunda da bilgiler vererek insanların buraya nasıl ulaşabileceğini anlatabilirsiniz. Ayrıca ulaşımın sağlanacağı yolun asfalt, çakıl ya da toprak olup olmadığı köprü ile ulaşım olup olmadığı konularında da bilgi vermelisiniz.

– Kültürel Faaliyetleri: İnsanların birbirleri ile iletişim halinde bulunmalarını sağlayan şenlikler ve festivaller gibi faaliyetler hakkında bilgi verebilirsiniz. Kiraz festivali gibi özellikler varsa bu festivallerde neler yaşandığı konusunda da küçük bilgileri aktarabilirsiniz.

 

Değişimin Sürekliliği

Doğanın sürekli olarak bir değişim halinde bulunduğunu görebilirsiniz. Yer şekillerinden insan yaşamına kadar pek çok alanda bu değişim etkilidir. Nasıl dağları aşındıran akarsular yeni birikim şekilleri oluşturuyorsa, insanlar da kendi yaşantılarını daha düzenli hale getirmek için doğayı sürekli değiştirir.

Eskiden yerleşim birimi olarak kullanılmayan alanların günümüzde yerleşim alanı olarak kullanılabiliyor olmasının temelinde de insanın doğaya yaptığı müdahaleler sonucunda onu kendi için daha uygun bir alan haline getirmesi gelmektedir. Bu da geçmişte tarım alanı olarak kullanılan yerlerin bile büyük kentler haline getirilmesine sebep olmaktadır.

Eskiden yerleşim alanı olarak kullanılamayan, ulaşıma elverişli olmayan dağlık alanların günümüzde insanların bu alanlara müdahalesi ile yerleşim için, ulaşım için ve çeşitli amaçlara göre düzenlendiklerini görebilmek mümkündür.

Yıllarla birlikte yerleşim alanlarında yaşanan değişiklikler buralarda gerçekleşen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değişmesine ve özellikle büyük kentlerde sanayinin de gelişmesine bağlı olarak nüfusun artması, yerleşimin daha da gelişip büyümesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, eğitim oranında değişiklikler yaşanması gibi değişimlere yol açmıştır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın