Yeni Konular

Yasama, yürütme, yargı nedir ? Kısaca …

Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nde, devletin kendini yönetmesi Yasama, yürütme ve yargı organları aracılığı ile gerçekleştirilir. Devleti yönetme işi ise günümüzde tek elden değil Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Yargı Organları tarafından gerçekleştirilir.

Yasama, yürütme ve yargıyı kısaca tarif edecek olursak; ihtiyaç olduğu anda yeni bir kanun çıkarmak gerekirse kanun yapma yetkisi T.B.M.M’nin olduğu için halkın seçtiği milletvekilleri kanun üzerinde çalışıp ihtiyaç olan kanunu çıkarırlar. Çıkarılan kanun bakanlar kurulu tarafından uygulanır ve bağımsız mahkemeler tarafından denetlenir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı bu sistem ‘’Merkezi Yönetim’’ sistemi olarak da adlandırılabilir. Yasama organının kanun değiştirme, kanun çıkarma, kanun kaldırma gibi yetkileri vardır. Ayrıca yasama organının, bakanlar kurulu ve bakanları denetleme yetkisi de vardır. Yürütme organı ise Bakanlar Kurulundan oluşur. Bakanları kurulunun büyük bir çoğunluğu da halkın seçmiş olduğu milletvekillerinden oluştuğu için yürütme organında da halkın kendini yönetebildiğini görebiliriz.

Yasama, yürütme, yargı nedir ? Kısaca ...

Merkezi yönetim sistemi günümüz de kullanabileceğimiz en uygun sistem gibi gözükebilir fakat bu sistemin de avantaj ve dezavantajları elbette vardır. Avantajlarını sayacak olursak; Kanun çıkarma yetkisi, halk tarafından seçilen milletvekillerinde olması bir nevi halkın kendini yönetebilmesi açısından iyi bir sistem. Bunun yanında tüm bu yetkiler tek bir kişide olmayıp ta üç ayrı kola ayrılmış olması devlet yönetiminin daha sağlıklı bir şekilde olmasına olanak sağlayabilir. Ayrıca yargı kolunun tamamen bağımsız olması devletin sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ancak tüm bunların yanında tüm bu olayların üç ayrı koldan yürütülmesi bazen büyük zaman kayıplarına neden olabilir. Bu sisteme alternatif olarak ise tüm bu yetkilerin tek bir elde toplanması sistemi olabilir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

17 yorumlar

  1. I’m impssreed you should think of something like that

  2. Misoprostol 200 Mcg Online

  3. Viagra Effetti Avversi

  4. free shipping isotretinoin for sale legally

  5. Viagra Rezeptfrei Nurnberg

  6. Where To Buy Secure Ordering Clobetasol No Physician Approval

  7. Risks Of Generic Viagra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir