Yeni Konular

Yorck von Wartenburg Kimdir

10-06-2015_215339

(Doğumu : 26 Eylül 1759, Potsdam, Prusya – Ölümü : 4 Ekim 1830, Klein-Öls, Silezya), Napoleon’a karşı verilen Bağımsızlık Savaşı (1813 – 1815) sırasında Prusya ordularına başarıyla komu­ta eden Prusyalı mareşal. Napoleon’un Rusya’yı işgali sırasında bu ülkeyle bağımsız bir tarafsızlık anlaşması yapması (Taurog­gen Sözleşmesi, 1812) Prusya’nın Napole­on’a karşı savaşan koalisyon kuvvetlerine katılmasıyla sonuçlanmıştır.

1772’de Prusya ordusuna girdi. 1779’da itaatsizlik gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılınca Felemenk ordusuna katıldı. Daha çok Doğu Hint Adalarındaki Felemenk sömürgelerinde görev yapan Yorck, burada hafif çarpışma ve açık savaş yöntemlerini öğrendi. 1787’de Prusya ordusuna yeniden kabul edildikten sonra Polonya’daki çarpış­malara katıldı (1794) ve Napoleon’un Ekim 1806’da Jena’da bozguna uğrattığı Prusya ordusunun artçı birliklerine başarıyla komu­ta etti. 1807’de tümgeneralliğe yükseltilerek hafif piyade birlikleri müfettişi yapıldı. Bu görevi sırasında Prusya ordusunun yeniden örgütlenmesinde önemli rol oynadı. Usta bir taktikçi olarak Prusya ordusunun taktik hocası durumuna geldi. Ama tutuculuğu nedeniyle General Kont August Neidhardt von Gneisenau’nun önerdiği liberal ordu reformlarına karşı çıktı.

10-06-2015_215404

1812’de Rusya’yı işgal eden Napoleon ordusundaki Prusya birliklerine komuta eden Yorck, Napoleon’un tam bir bozguna uğrayarak Rusya’dan geri çekildiği sırada Ruslarla Tauroggen Sözleşmesi’ni imzalaya­rak savaştan çekildi. 3. Friedrich Wilhelm önce kamuoyuna söz konusu sözleşmeyi tanımadığını açıkladıysa da, 28 Şubat 1813’te imzaladığı Kalisch (Kalisz) Anlaş­masıyla Prusya’yı Koalisyon kuvvetleri ara­sına katarak Yorck’un girişimini onaylamış oldu. Sonraki seferlerde de birçok yararlık gösteren Yorck, 1814’te Wartenburg kontu yapıldı ve barıştan sonra ordudaki görevini sürdürdü.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir